28.02.17 13:27

Genbrugsbeton på vej mod storskala produktion

DK Beton og RGS 90 har indledt et samarbejde om at øge produktionen af genbrugsbeton. For at hjælpe den bæredygtige beton på vej vil DK Beton flytte sit anlæg fra Vindinge til RGS 90’s nabogrund i Gadstrup. Erhvervsminister Brian Mikkelsen var på besøg mandag for at se, om han kunne hjælpe processen på vej.

Den cirkulære økonomi er lige så stille ved at rykke ind i den danske byggebranche. Flere tegnestuer er begyndt at tænke en bedre udnyttelse af ressourcerne ind i deres projekter, mens mange producenter følger trop med upcyclede materialer.  Nu har RGS 90 og DK Beton taget de indledende skridt til at gøre bæredygtigt beton tilgængeligt i en stor skala gennem et banebrydende samarbejde.

På anlægget i Gadstrup modtager RGS 90 beton fra de omkringliggende kommuner. Når et hus bliver revet ned, bliver betonen knust og brugt som fyld i veje. Men det er en alt for ringe udnyttelse af betonen, mener RGS 90’s administrerende direktør Henrik Grand Petersen:

”Vi skal blive bedre til at udnytte ressourcerne og holde dem i et konstant kredsløb, hvor materialerne kan bruges igen og igen. Med den nuværende metode får betonen en ringere værdi og kan ikke bruges igen. Knuser vi derimod betonen og lader den gå ind i produktionen af ny beton, så har vi skabt en cyklus, der kan gentages igen og igen til glæde for miljøet.”

 

Storskala produktion

Indtil videre har genbrugsbeton primært været brugt i enkelte prestigeprojekter herhjemme. Det nye ved RGS 90 og DK Betons samarbejde er, at produktionen rykker op i en højere skala og bliver tilgængeligt for hele branchen. Helt konkret skal det ske ved, at DK Beton flytter deres produktion fra Vindinge til Gadstrup klods op af RGS 90's eksisterende anlæg. 


”Vi oplever, at der er sket en holdningsændring i forhold upcyclede materialer. Genbrugsmaterialer bliver i højere grad efterspurgt i projekter og fremhævet som en positiv faktor i dag i forhold til tidligere, hvor genbrugsmaterialer næsten skulle gemmes væk,” siger Henrik Grand Petersen.

Indtil videre er det planen, at genbrugsbetonen skal bruges til ny beton i den lave styrkeklasse og miljøklasse. Det vil sige beton til indvendige konstruktioner, som ikke er påvirket af hårdt miljø eller høj belastning:

”Vi lægger ud med en forholdsvis lav klasse ud fra tankegangen om, at man skal kravle, før man kan gå. Vores søsterselskab i Holland har arbejdet med den her type beton i flere år og har haft succes med det. Derfor satser vi på, at der også er et marked for genbrugsbeton herhjemme,” siger DK Betons administrerende direktør Niels Søndergaard.

 

Yderligere information, kontakt:

DK BETON A/S
E-mail: info@dkbeton.dk
Hjemmeside: www.dkbeton.dk

RGS 90 A/S
Råstof og Genanvendelse Selskabet af 1990 A/S
Telefon 3248 9090
E-mail: kundeservice@rgs90.dk
Hjemmeside: www.rgs90.dk

 

Læs mere om firmaet på HFB.dk

Erhvervsminister Brian Mikkelsens besøg hos DK Beton i Vindinge sammen med borgmester Joy Mogensen.

Til stede var administrerende direktør i DK Beton Niels Søndergaard-Peter, administrerende direktør i RGS 90 Henrik Grand Petersen samt bæredygtighedschef i RGS 90 Ebbe Naamansen.

Fotograf: Jens Panduro