07.12.17 11:52

Genbrugsmaterialer vinder frem i danske sikkerhedsgulve

Knap to ud af tre sikkerhedsgulve i danske byggerier fremstilles af Altro. Allerede nu bruger virksomheden op mod 20 pct. genbrugsmaterialer i produktionen, og procentdelen øges løbende, ligesom Altro står bag verdens første 100 pct. genanvendelige sikkerhedsgulv.

Ifølge en analyse fra den grønne tænketank The Ellen MacArthur Foundation er der i den danske byggebranche et potentiale på 6,5-9,0 mia. kr. om året ved at fremme såkaldt cirkulær økonomi via bl.a. øget genbrug af byggeaffald og genanvendelse af brugte byggematerialer. 

Inden for sikkerhedsgulve er byggeriet i Danmark imidlertid allerede godt på vej: Ca. 65 pct. af de sikkerhedsgulve, der anvendes herhjemme, fremstilles nemlig hos Altro, der er verdens førende producent af sikkerhedsgulve med vedvarende skridsikkerhed gennem hele gulvets levetid. Det betyder, at sikkerhedsgulvene bevarer samme høje skridsikkerhed år efter år uanset den brug, som gulvene udsættes for, da skridsikkerhedsteknologien fortsætter gennem hele belægningen frem for kun at ligge på overfladen som en coating.

Hos Altro anvender man allerede i dag op mod 20 pct. genbrugsmateriale i form af bl.a. vinylfraskær og genbrugsglas i sin produktion.

Øger løbende mængden af genbrugsmateriale

"Alle vores produkter fremstilles af materialer i højeste kvalitet, og gulvene er samtidig 100 pct. genanvendelige, før de installeres. Det betyder, at enhver form for fraskær og gulvrester, der er tilbage, når installationen af sikkerhedsgulvene er udført, kan genanvendes i fremstillingen af nye sikkerhedsgulve," fortæller Michael Persson, der er områdeleder for Altro i Danmark, Norge og Sverige.

Altro var den første producent i verden, som investerede i et komplet genanvendelsessystem til sikkerhedsgulve. Det betyder, at virksomheden i dag har et lukket kredsløb i produktionen med en affaldsprocent på nul i forhold til de materialer, som indgår i sikkerhedsgulvene.

"Samtidig øger vi løbende procentdelen af genbrugsmateriale, der anvendes i produktionen, og vi genanvender over 500 tons vinyl om året. På den måde bidrager sikkerhedsgulvene ikke kun til at reducere skridrisikoen i danske byggerier markant gennem hele den tid, de er i brug. De bidrager også til at styrke den bæredygtige profil og løfte den store opgave med at bygge mere ressourceeffektivt," fortsætter Michael Persson.

Genbrugsmaterialerne til fremstillingen af Altros sikkerhedsgulve kommer bl.a. fra den succesrige take-back ordning Recofloor, som Altro sammen med en anden gulvproducent grundlagde tilbage i 2009. Via Recofloor er det lykkedes at indsamle i alt over 2.500 tons genbrugsmateriale, og i dag er ordningen udbredt til England, Irland, Australien og New Zealand.

Altro samarbejder desuden med flere nationale brancheorganisationer og en lang række andre gulvproducenter om etablering eller fremme af tilsvarende take-back ordninger i andre europæiske lande – eksempelvis den svenske ordning GBR Golvåtervinning.

Verdens første 100 pct. genanvendelige sikkerhedsgulv

Derudover står Altro bag sikkerhedsgulvet Altro XpressLay, der udgør verdens første sikkerhedsgulv, der kan genanvendes 100 pct., også efter at det har været installeret. Det skyldes, at Altro XpressLay er det første gulv på markedet, der er designet til installation uden brug af lim, så evt. limrester ikke udgør en udfordring i forhold til genanvendelse.

"Der hersker ingen tvivl om, at byggebranchen fremover vil orientere sig stadigt mere mod genanvendelighed. Der efterspørges produkter, som bidrager til at reducere det miljømæssige aftryk og gør det lettere for arkitekter og rådgivere at efterleve kravene til certificering inden for ordninger som DGNB, LEED og BREEAM. Derfor er det helt afgørende for branchen, at vi som producenter viser vejen og arbejder målrettet på at levere de genanvendelige produkter, der skal til for at understøtte og fremme den grønne udvikling," understreger Michael Persson til slut.    

Yderligere information, kontakt:                                                                          

ALTRO DANMARK
Altro Nordic AB
Tlf.:  +45 36 78 90 33
E-mail: info@altro.dk
Web: www.altro.dk

Altro samarbejder med flere nationale brancheorganisationer og en lang række andre gulvproducenter om etablering eller fremme af tilsvarende take-back ordninger i andre europæiske lande – eksempelvis den svenske ordning GBR Golvåtervinning.