29.09.17 14:50

Genbrugsmursten booster CO2-regnskabet

Hvad er sammenhængen mellem 10.000 one-way flyture fra København til New York City og seks bygninger med facader i genbrugsmursten? Hos Henning Larsen har deres seneste seks bygninger med facader i genbrugsmursten sparet miljøet for en udledning på 1.5 millioner kg CO2 og CO2-ækvivalenter. Det svarer til udledningen ved 10.000 flyrejser over Atlanten.

Ved at bruge genbrugsmursen i seks projekter i Danmark, har Henning Larsen sparet CO2-regnskabet for 1.15 millioner kg CO² eller CO²-ækvivalenter, viser ny data.

De seneste år har Henning Larsen designet fem store boligprojekter i København og en folkeskole i Aarhus, alle med genbrugte mursten i facaden. Det materialevalg i de seks bygninger giver tilsammen en besparelse på 1.15 millioner kg CO2 eller Co2 ækvivalenter, sammenlignet med valg af nye mursten. Eller hvad der svarer til 10.000 flyrejser mellem København og New York.

Sammenligningen mellem nye og brugte mursten er baseret på CO²-aftrykket i produktionsgangen, som defineret i EU-standarden for bæredygtighed i byggearbejde, EN15804. Et ton ny-producerede mursten udleder 258 kg CO², mens et ton genbrugte mursten udleder 2,7 kg. Det betyder, at nye mursten udleder hele 95 gange mere CO² i produktionen end genbrugssten.

Produktionen af nye mursten inkluderer fremskaffelse af alle nye materialer og produkter, transport heraf, energiudledning i konstruktionen, intern transport og affaldsbehandling. Produktionen af genbrugssten inkluderer indsamling af mursten fra gamle bygninger, transport til rensefaciliteter, energiudledning i rensefasen, transport og affaldshåndtering.

”Det er altafgørende for arkitekter at være en del af klimaløsningerne, og at vælge de rette materialer kan have et markant aftryk på energiforbrug og CO²-udledning. Det kræver en strategisk tilgang til livscyklusanalyse.

Historisk appel

De markante miljømæssige fordele er et stærkt argument for at vælge genbrugssten i facader, siger Martha Lewis.

”Men vores valg på genbrugsmursten i de seks projekter var også baseret på de brugte stens smukke udseende og den tiltrækkende ide om at genbruge historien. På Frederiksbjerg Skole i Aarhus kommer mange af stenene f.eks. fra et gammelt kommunehospital i byen, som lokale vil kunne huske og måske genkende i skolens facade. Det giver et rigt, arkitektonisk udtryk og understøtter den nye bygnings aftryk i konteksten,” tilføjer hun.

De seks bygninger som er designet med genbrugssten er Frederiksbjerg Skole i Aarhus, to boligprojekter på Islands Brygge (Pollux + Castor), Jacobsen Hus i Carlsberg Byen, et boligprojekt på Sandkajen i Nordhavnen og kollegiebyggeriet Nimbus på Frederiksberg i København.

Yderligere information, kontakt:

Henning Larsen
e-mail: mail@henninglarsen.com
Web:  henninglarsen.com 

Fotos: Henning Larsen. Frederiksbjerg Skole i Aarhus.