01.12.16 14:25

Give Stålspær leverer stålkonstruktion til DTU

150 ton stål til 200 nye kollegieboliger på DTU’s campus i Lyngby. Give Stålspær leverer for ottende gang stål til DTU, hvor følsomme omgivelser og en stram projektstyring er i fokus.

Der er gang i byggeriet hos DTU, både på campus i Lyngby og Roskilde. Inden for de seneste to år har Give Stålspær leveret hele otte gange på de forskellige byggerier,  som er en del af den omfattende investering, DTU foretager i disse år for at udvikle universitetet og dets infrzastruktur.

 

”Når vi bliver valgt endnu engang til at levere til DTU, så er det ikke kun, fordi prisen er konkurrencedygtig. Vores projektstyring og leveringsevne er altafgørende i projekter som disse og derfor også en vigtig del af vores Best in Class-strategi. Pris kombineret med en stærk projektstyring og høj leveringsevne er nemlig afgørende faktorer for store offentlige byggerier som dette,” siger Teil Bechmann, Give Stålspær.

 

Projektstyringen er særlig vigtigt på DTU, da der bygges tæt på andre bygninger, som bruges til forskning og undervisning. Derfor kræver monteringen stor respekt for omgivelserne. For eksempel indeholder nabobygningen ekstremt følsomme og påvirkelige elektromikroskoper til forskning inden for elektromikroskopi. 

 

Om byggeriet

Kollegiet opføres på DTU’s campus i Lyngby på hjørnet af Lundtoftevej og Anker Egelunds Vej med H-Kollegie Fonden som bygherre. De nye kollegieboliger er støttet af Hempel Fonden med 130 mio kroner – den største enedonation i fondens historie.

 

Derfor går kollegiet også under navnet “Hempel kollegiet”. Fonden følger af samme grund alle faser af byggeriet tæt. Boligerne er organiseret i tre klynger, der hver især består af to bygninger med 12 og 13 boliger i henholdsvis to og tre etager.

 

Kollegiet skal være bolig for både danske og udenlandske DTU-studerende og vil stå klar til studiestart i efteråret 2017. B. Nygaard Sørensen er totalentreprenør på projektet.

 

 

Læs mere på DTUs hjemmeside:
www.dtu.dk/Om-DTU/Praktisk-information/Campusudvikling/Byggeri-paa-vej/Hempel-Kollegiet

 

 

Yderligere information, kontakt:
Give Stålspær A/S
Teil Bechmann
Telefon 75 73 12 18
E-mail: tb@givestaalspaer.dk