27.09.17 08:46

Gode løsninger til renovering og energioptimering af bevaringsværdige bygninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver to web-publikationer, der går tæt på, hvordan ejere kan renovere og energioptimere bevaringsværdige huse.

Boligen er en central del af vores dagligdag, og boligejere kan udrette meget i forhold til en bæredygtig udvikling ved at vedligeholde og energiforbedre vores bolig nænsomt. Med de rigtige materialer og holdbare metoder til vedligeholdelse og energiforbedring kan de historiske, tekniske og arkitektoniske værdier, som boligen repræsenterer, bestå og videreudvikles langt ud i fremtiden. Gode og gennemprøvede løsninger med lang holdbarhed med enkle og billige materialer kan samtidig spare husejerne for mange penge.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens to udgivelser viser løsninger, der har en lang holdbarhed, baseret på konkrete og langvarige erfaringer med klassiske materialer, konstruktioner og håndværksmetoder.

Bogen ’Bevaringsværdige bygninger – gode løsninger til energiforbedring og indeklima-forhold’ handler om, hvordan man kan energi-forbedre ældre bygninger, så de dels lever op til nuværende energikrav, uden at husets arkitektur og bærende bevaringsværdier forringes, dels opnår langtidsholdbare løsninger, der også vil forbedre husets indeklimaforhold. 

Bogen ’Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier’ handler om, hvordan man kan vedligeholde, istandsætte og modernisere ældre bygninger, så levetiden forlænges med mange år, uden at husets arkitektur og bærende bevaringsværdier forringes. De anbefalede løsninger er samtidigt enkle at vedligeholde for husejerne. Udgivelsen er tredje og opdateret udgave af en populær udgivelse fra 2006. 
Begge publikationer har arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring i RAADVAD og Kunstakademiets Arkitektskole, som forfatter. 

Download: 


Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen