25.09.17 09:28

GODT LYS PÅ KONTORET

Opdateret Branchevejledning om belysning og arbejdsmiljø på kontorer

”Godt lys på kontoret” henvender sig til medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og arbejdsmiljø- organisationen i kontorog administrative virksomheder. Branchevejledningen giver virksomhederne gode råd om lys og belysning på arbejdspladsen.

Brug ”Godt lys på kontoret” som inspiration til forbedringer og som vejledning, også når I gennemfører arbejdspladsvurdering (APV). Endvidere kan projekterende og rådgivere med fordel anvende vejledningen som introduktionsmateriale. Projekterende og rådgivere skal ifølge arbejdsmiljøloven tage hensyn til sikkerhed og sundhed allerede i planlægningsfasen.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området

Download GODT LYS PÅ KONTORET

Kilde: BFA Kontor (BAR Kontor er som noget nyt blevet en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) 

Branchevejledning om belysning og arbejdsmiljø på kontorer: Godt lys på kontoret