23.03.17 19:47

Grøn energi skaber øget byggeaktivitet

Flere steder i Danmark bygges biomassefyrede kraftvarmeværker, og det giver genlyd i byggebranchen, hvor energi og renovation nu udgør hele 11% af totalmarkedet - en stigning på hele 5,9 mia. kroner siden sidste år.

Kraftvarmeværkerne i Danmark omlægger i disse år til grøn energi. Når kul og naturgas skiftes ud med biomasse, kan det også aflæses som øget byggeaktivitet. Nyeste rapport fra Byggefakta viser, at der er sket mere end en tredobling af byggeinvesteringer inden for energi og renovation siden sidste år. 

 

Det forventes, at biomasse i 2020 vil have erstattet 1,6 mio. tons kul siden 1990 og have reduceret naturgasforbruget med hele 55 procent siden årtusindeskiftet. Dermed bliver kraftvarmeværkerne en vigtig hjørnesten i fremtidens grønnere energisystem.

 

I Dansk Halbyggeri, som har opført det anerkendte Hillerød Kraftvarmeværk, nikker man genkendende til udviklingen på området.

 

”Samtidig med nybyg og ombyg af de gængse kraftvarmeværker, der ønsker at konvertere til biomasse, vil der jo også løbende været behov for tilbygning og udvidelser af eksisterende biomasseanlæg. Vi skal fx bygge for Århus Kommune, hvor det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg har opgraderet på værkets materiel, og de ønsker derfor at lave en tilbygning, der kan rumme det nye udstyr. Så den markante stigning inden for byggeri til energi og renovationssektoren overrasker mig faktisk ikke,” lyder det fra Mogens Laustsen, Dansk Halbyggeri.

 

Hillerød Kraftvarmeværk, som Dansk Halbyggeri A/S har opført, er et eksempel på et grønt, biomassefyret kraftvarmeværk, der gør brug af en ny avanceret og international fjernvarmeteknologi, ORC teknologien. Anlægget vil spare miljøet for 55.000 ton CO2 og er et godt eksempel på den grønne omstilling i Danmark. Da Dansk Halbyggeri opførte det ambitiøse projekt i Hillerød, indgik de et samarbejde med Østrigske Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH, som er en af verdens førende aktører af forbrændingsløsninger. Hillerød Kraftvarmeværk sætter i dag standarden for fremtidens varmeværker i Europa.

 

Yderligere information, kontakt: 
Dansk Halbyggeri
Direktør Mogens Laustsen  
telefon 21 84 98 42 
web: www.danskhalbyggeri.dk