02.05.17 08:47

Grøn plastik fra nåletræer

Britiske forskere har udviklet et genanvendeligt plastprodukt lavet på nåletræ. Pinen fra nåletræer, som er et spildprodukt fra papirindustrien, bliver til grønnere bioplast. Pinen findes i træernes nåle, og er det stof, der giver den velkendte duft.

Den kemiske forbindelse, pinen, er ikke blot med til at give nåletræer deres karakteristiske og behagelige duft, den er også et spildprodukt i papirindustrien; pinen forekommer i nålene, og bliver således kasseret i produktionen. Men spildet kan meget vel snart få en ende, da det er lykkedes forskere fra Centre for Sustainable Chemical Technologies (CSCT) ved University of Bath at udvikle genanvendelig plastik af pinen.

Et opgør med råolie

Pinen findes i træernes nåle, og er det stof, der giver den velkendte duft.

Nedbrydelige polyestere, så som PLA (PolyLactic Acid), er lavet på afgrøder som f.eks. majs og sukkerrør. For at blødgøre PLA blander man det ofte med den gummi-agtige polymer, caprolactone, der er lavet på råolie.

Resultatet er altså en plastik, der ikke er fuldstændig genanvendelig. Men med den nye, pinen-baserede plastik vil man således kunne erstatte caprolactone med et bæredygtigt, nedbrydeligt alternativ.

Helena Quilter, der er PhD-studerende på forskningsprojektet, forklarer:

“Vi taler ikke om at genbruge gamle juletræer som plastik, men i stedet at bruge et spildprodukt fra industrien, der ellers ville være blevet smidt ud, til noget brugbart. Så hvis vi kan lave plastik fra bæredygtige kilder, kan det gøre en stor forskel for miljøet.”

Professor Matthew Davidson, der leder forskningscentret, tilføjer:

“Denne forskning er en del af et større projekt, der forsker i bio-baserede kemikalier, så som pinen, som bæredygtige startmaterialer, der kan bruges til at lave forskellige brugbare produkter, i stedet for petrokemikalier. Dette reducerer vores afhængighed af fossile brændstoffer, og giver genanvendelige råmaterialer, der har potentiale til at revolutionere kemikalieindustrien.”

Duften af en bæredygtig fremtid

Projektet undersøger også brugen af andre terpener, så som limonen, der kommer fra citrusfrugter, som erstatning for petrokemikaler i produkter som plastik og medicinalvarer.

Forskningen er stadig i de tidlige stadier, og der er indtil videre kun blevet lavet få gram pinen-baseret plastik. Forskerne har dog planer om at producere større mængder pinen-plastik i den nærmeste fremtid.


Yderligere information, kontakt:

TRÆ.DK
Line Sun Mi Jensen 
mail: info@træ.dk
web: www.trae.dk

Ny forskning kan gøre bioplast, lavet af grannåle, endnu grønnere.

Nedbrydelige polyestere er lavet på afgrøder som f.eks. majs og sukkerrør. For at blødgøre PLA blander man det ofte med den gummi-agtige polymer, caprolactone, der er lavet på råolie. Resultatet er altså en plastik, der ikke er fuldstændig genanvendelig. Men med den nye, pinen-baserede plastik vil man således kunne erstatte caprolactone med et bæredygtigt, nedbrydeligt alternativ.