06.02.17 14:49

Grønt er det nye sort på taget

Ved at implementere grønne tage, kan man reducere nedløbet fra tagflader med mere end 50%, det giver mindre belastninger af kloaknettet og færre oversvømmede kældre.

Taget på den nye Model Greenline fra firmaet DCS udføres med tagkrydsfiner, Firestone gummidug pålimet og er på den måde forberedt til Sedum/planter. Undertaget er udført i grå cementplader. Det grønne tag er med til at forsinke regnvandet og kan på årsbasis fordampe op til halvdelen eller mere af den nedbør, der falder på taget.

Klimaforandringerne medfører nedbør i stadig større mængder. Grønne tage vinder stille og roligt indpas i Danmark bl.a. fordi de både beskytter tagmembranerne og forsinker regnvandets vej ned til kloaksystemet. Ingen løsninger kan stå alene i kampen mod de voldsomme regnmængder.
For at undgå store skader ved oversvømmelser, skal der sættes ind både under og over jorden. Ved at implementere grønne tage, kan man reducere nedløbet fra tagflader med mere end 50% det giver mindre belastninger af kloaknettet og færre oversvømmede kældre.

Krav om grønt på taget i København 

Det er Københavns Kommunes overordnede mål, at regnvand skal afledes, håndteres og/eller nedsives lokalt. Københavns Kommune har besluttet, at nyt kommunalt byggeri eller renovering af eksisterende, med en taghældning på under 30 grader skal der, i det omfang det er muligt, lægges grønt tag. Når der laves nye lokalplaner indarbejdes kravet om grønne tage, så også privat byggeri skal have grønne tage, hvis det er muligt." Retningslinjer for grønne tage, København Kommune. Læs mere her

 

Grønt signal

Grønne tage, kan være med til at få dit område til at fremstå innovativ og skabe  glæde. Sedum-planterne på de grønne tage optager CO2, og er dermed med til at reducere mængden af CO2 i atmosfæren, de reducere mængden af tungmetaller, oliestoffer og pesticider i regnvandet, desuden er det et ideelt levested for fugle, insekter og sommerfugle.

Endelig er det ikke mindst rigtigt flot at se på og følge årstiden med deres forskellige farver.


Nærmere information:
 
Dansk Carport System A/S 
mail: salg@dcsas.dk
web: www.dcsas.dk


Udstilling: 
Gl. Århusvej 4B, 8940 Randers SV.


Se også firmaets optagelse på HFB.dk

 

 

Tag udføres med tagkrydsfiner, Firestone gummidug pålimet (forberedt til Sedum/planter). Undertag i grå cementplader.