17.11.16 14:41

Har I projekter på Grønland?

På Grønland er krybekældre på grund af terrænet en almindelig funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst både i kælderen og oven over.

Så kan I have glæde af BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation”. I Grønland er krybekældre på grund af terrænet en almindelig funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst både i kælderen og oven over. Det nye blad beskriver, hvordan kældrene konstrueres rigtig under de specielle grønlandske forhold.

Der er også viden at hente om grønlandske krybekældre i temaerne:


Fonden BYG-ERFA

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.

Nærmere information, kontakt:
BYG-ERFA
Tlf.: 82 30 30 22
mail: info@byg-erfa.dk 
Hjemmeside: www.byg-erfa.dk
Hjemmeside: Membran-erfa.dkGå til firmaets side i Håndbog For Bygningsindustrien  her

Grønlandsk by med bygninger placeret på skrånende terræn. © www.byg-erfa.dk Foto: Lasse Bak Mejlvang