27.02.18 10:39

Huse i træ – giver et negativt CO2-regnskab

Sangberg Architects har lavet et modelforsøg for en typisk boligkarré, der ved hjælp af bærende trækonstruktioner får et negativt CO2-regnskab

Byggesektoren er et af de vigtigste elementer i økonomien, når det gælder styring af samfundets ressourcer. Den står for 40% af samfundets samlede energiforbrug, 35% af råvarerne og producerer 30% af alt affald. Hvis målet er at have et CO2-neutralt samfund inden for en nær fremtid, er byggebranchen en meget vigtig for at nå dette mål.

Beregnet over en 50 års periode udgør materialerne helt op til halvdelen af det samlede CO2-regnskab for et nybygget hus. Der er derfor et enormt potentiale i at ændre vores materielle brug i byggesektoren.

Sangberg Architects mener, at det er afgørende, altid at søge at bringe nye teknikker og teknologier i spil, når der bygges klimavenlige boliger for at opnå fremtidens CO2-neutrale samfund.

De har derfor lavet et eksperimentel forsøg for en dansk boligblok, der er baseret på en typisk byggesten - en type bolig, der i øjeblikket bygges i store mængder på tværs af alle danske byer. I forsøget erstatter man de traditionelle tunge byggematerialer af beton og mursten med træelementer, der danner strukturen på 10.000 m² boligblok.

Resultatet af denne eksperimentelle tilgang, hvor man erstatter beton og mursten med CLT-elementer, resulterer i en reduktion af CO2-udledningen på 2762 tons i forhold til en traditionel byggemetode, svarende til de tilsvarende kulstofemissioner fra strømforbruget på 100 husstande over en 22-årig periode. Bygningen har et generelt negativt CO2-fodaftryk, der absorberer over 1600 tons CO2 i dets materialer.

Hvorfor bygge med træelementer?

Tømmer er et af de få virkelig fornyelige byggematerialer, vi har, og er derfor åbenbart en løsning der kan imødegå udfordringerne ved energiforbrug og affaldshåndtering. Krydslaminat Timber er bæredygtigt, nemt at fremstille og transportere. Tømmer er fornyeligt og CO2-neutralt. Alle disse positive aspekter gør træ det indlysende valg som et materiale til at konstruere den enorme mængde boligbyggeri, som Danmark kræver.

CLT er en slags limtræ hvor elementet laves af flere lag brædder (minimum 3 lag) der samles med en typisk 90 graders vinkel mellem lagene. CLT adskiller sig på den måde fra almindelig limtræ, hvor brædderne kun er samlet i én retning. CLT har egenskaber som beton og gør det muligt at bygge stort og højt med træ. Et CLT massivtræselement er stift og stærkt og ideelt til lange spænd som ved f.eks. etage adskillelser, gulve og lofter.

Nye muligheder i fremtiden 

I løbet af det næste årti står hele bygningsindustrien over for en revolution på grund af øgede muligheder inden for robotteknologi og digital 3D produktion. Dette vil yderligere udvide udbuddet af nye muligheder for trækonstruktion som byggemateriale til fremtidens masseproducerede boliger.

Læs hele artiklen her

Yderligere information, kontakt:

SANGBERG
Telefon +45 3133 0996
info@sangberg.com // www.sangberg.com

Sangberg Architects mener, at det er afgørende, altid at søge at bringe nye teknikker og teknologier i spil, når der bygges klimavenlige boliger for at opnå fremtidens CO2-neutrale samfund. Illustrationer: Sangberg Architecture & Planning.