12.04.18 16:00

Hvad betyder bygningsfysikken for brugernes sundhed?

Onsdag den 2. maj 2018 afholdes ”Bygningsfysikdag 2018” i et samarbejde mellem BYG-ERFA, IDA og SBi. Her kan du bl.a. høre om optimalt indeklima, skimmelsvamp, radon og teknologiske løsninger til sundere boliger.

Dagens program:

  • Hvordan giver man sine gæster et optimalt indeklima samtidig med, at man er Danmarks mest bæredygtige hotel?
  • Hvad betyder bygningsfysikken for brugernes sundhed?
  • Er høj- eller lavteknologi bedst til at levere en sund bolig?
  • Hvordan kan big data fra bl.a. sensorer bruges til at optimere bygningsfysiske forhold, så de tilgodeser brugernes sundhed?
  • Hvorfor bo i en plasticpose, hvis man kan bygge diffusionsåbent?
  • Hvornår er det bygningens skyld, at der vokser skimmelsvampe?
  • Kan indvending efterisolering give en sundere bolig?
  • Hvordan bør forebyggelse af radon indarbejdes i renoveringsprojekter?

Læs mere og tilmeld dig på: http://www.bygningsfysikdag.dk/

Gå til BYG-ERFAs hjemmeside
www.byg-erfa.dk

Gå til firmaets side i Håndbog For Bygningsindustrien
hent firmaets her