18.06.18 14:04

Hvad kan genbruges og genanvendes i dag?

Med en ny guide fra VHGB kan du få overblik over, hvilke gamle byggematerialer fra en nedrivning eller renovering der i dag er mulighed for at genbruge eller genanvende. Du kan bruge guiden, uanset om du er bygherre, rådgiver, entreprenør eller miljømedarbejder i en kommune.

Denne guide er til dig, der ønsker at opnå, at gamle byggematerialer fra en nedrivning eller renovering bliver genbrugt eller genanvendt.

Du får svar på, hvad der kan genbruges eller genanvendes, og om der i dag findes virksomheder, som aftager forskellige fraktioner af gamle byggematerialer. Du kan bruge guiden, uanset om du er bygherre, rådgiver, entreprenør eller miljømedarbejder i en kommune.

En god start er at søge på affaldsregister.ens.dk. Her finder du alle virksomheder, der har tilladelse til at håndtere affald. Affaldsregistret har dog nogle begrænsninger. For det første er det ikke muligt at søge på alle affaldsfraktioner i affaldsregistret.

For det andet optræder virksomheder, der modtager genbrugsmaterialer – fx vinduer og døre – typisk ikke i registret. Det skyldes, at genbrugsbyggevarer ikke betragtes som affald.

Download guide "Hvad kan genbruges og genanvendes i dag?"

 

 

Yderligere information, kontakt

Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald (vhgb) - www.vhgb.dk

 

 

Foto: Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald

Hvad kan genbruges og genanvendes i dag, guide.