16.05.18 13:13

Indvielse af projekt Maribo Domkirke og Søbred

Efter en længere periode med byggeri er projektet med at forbedre området ved Maribo Domkirke og søbred nu færdigt.

Mange mennesker kommer dagligt forbi området ved Maribo Domkirke, hvor Maribos by, natur og kulturhistorie er samlet. Stedet har derfor et særligt potentiale til at kunne skabe liv og fungere som samlingspunkt, når blot kvaliteterne bliver fremhævet og sat i spil. Det er de nu blevet med projekt Maribo Domkirke og Søbred, der er støttet af Realdanias kampagne Stedet Tæller, Lolland Kommune og Museum Lolland-Falster.

Nye belægninger, et formidlingsrum, en ny træbrygge og rydning af buskadser har tilsammen været med til at styrke sammenhængen i området og at gøre stedet mere attraktivt for byens borgere og besøgende.

Projektet er blevet til i forlængelse af Maribo Byrumsprogram, hvor formålet har været at puste nyt liv i bykernen ved at knytte bykernen og den omkringliggende natur tættere sammen. I 2016 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om det bedste bud på at aktivere og formidle klostermiljøet i Maribo. Den vandt Kristine Jensens Tegnestue, og det er vinderforslaget, som nu er udført.
Projektet har haft et samlet budget på 7 millioner kroner. Heraf har Realdania støttet med 3,5 millioner, Lolland Kommune med 3 millioner og Museum Lolland-Falster med 0,5 millioner kr.

Læs mere på Realdania

Indvielse af projekt Maribo Domkirke og Søbred. Fotos Lolland Kommune.