10.03.06 00:00

”INTELLIGENT” MALING RENSER LUFTEN

Mens udviklingen af nye malinger her til lands på det nærmeste er gået i stå, ligger man ikke på den lade side med udnyttelsen af den moderne teknologi i vore nabolande. Et godt eksempel er nanoteknologien, som i Danmark endnu kun er i støbeskeen, når det handler om at tilføre maling helt nye egenskaber, men som for længst har vundet udbredelse i f.eks. Tyskland.

Takket været sønderjyske Rockidans forbindelse til tyske Caparol, som er en af de virkeligt store malingproducenter på europæisk plan, er der dog åbnet for en tyvstart på den fagre nye verden. Nanoteknologien gør det muligt at placere nye egenskaber i et kendt materiale og kan på mange måder sammenlignes med genmanipulation. Blot er der altså ikke tale om levende organismer.  

Teknologien har f.eks. gjort det muligt at få malinger til at virke aktivt på deres omgivelser, så de med energi fra solens lys nedbryder forurening på overfladen. Denne selvrensende egenskab (fotokatalyse) oplevede man først med Rockidans AmphiSilan Facademaling, men nu er den rykket inden døre, hvor indemalingen Capasan ikke blot holder sig selv ren for smuds og bakterier, men også nedbryder lugt fra tobaksrøg og lignende ude i lokalet. En anden af de nye landvindinger er en maling, der isolerer mod elektromagnetisk stråling fra strømkilder, el-apparater og lavfrekvent stråling fra f.eks. mobiltelefoni, sendemaster og lignende.


Nærmere information: Rockidan as,tlf. 74 61 33 66, eller mail:mail@rockidan.dkSe også:www.rockidan.dk