17.03.17 19:19

IrmaByens p-arealer får ikke problemer med vandet

På de store parkeringsarealer i IrmaByen ved København, har man valgt IBF Perma-Drain®, som skal sørge for at holde arealerne fri for vand.

På p-arealerne i IrmaByen ved København har man valgt IBF Perma Drain®, som er en LAR løsning (Lokal afledning af Regnvand). Perma-Drain® er en permeabel belægning, som hjælper med at aflede regnvand fra kloaksystemet. 

Rikke Høy Eskedal er rådgiver hos Orbicon, som står for lokal håndtering af regnvand og skybrudssikring på projektet - og hun udtaler:

”Til IrmaByens parkeringsarealer var der krav om, at der skulle etableres et såkaldt forsinkelsesanlæg. En belægning som skulle holde vandet tilbage og dermed undgå at belaste kloaksystemet. Det var derfor vigtigt for os, at sikre os en løsning vi fuldt og helt kunne stå inde for. IBF Perma-Drain® matchede designmæssigt til kvarterets arkitektur og er samtidig en afprøvet løsning, der har vist sig at fungere. Vi er derfor ikke i tvivl om, at opgaven vil blive løst til alles tilfredshed”.

Til etape 1 skal der i alt udlægges ca. 3.000 m² permeabel belægning samt fortovsfliser i 30x30 cm og Albertslundkantsten.

Om Perma-Drain®

Klimaet forandrer sig og intensitet af nedbør er i dag langt højere end før i tiden. Da mange kloaksystemer er dimensioneret efter betydeligt mindre regnmængder, medfører det et stadigt stigende antal oversvømmelser.

Løsningsmuligheder kan enten bestå i at bygge kloaksystemerne større eller at afkoble regnvandshåndteringen fra kloakken. Den sidstnævnte er muligt ved at anvende landskabsbaseret regnvandshåndtering - også kaldet LAR (Lokal afledning af Regnvand). IBF Perma-Drain® kan hjælpe med en LAR løsning.

Nærmere information, kontakt:

IBF 
Tlf. 97 15 20 22
Mail ibf@ibf.dk
web: www.ibf.dk