29.09.17 10:13

Isoler dig til bedre brandsikkerhed

Ved at vælge ikke-brændbare isoleringsmaterialer fra starten kan det blive lettere at opnå brandsikre bygninger og samtidig indfri kravene i BR15. Ifølge Sikkerhedsbranchen Passiv Brandsikring er det netop en grundlæggende forudsætning for brandsikring, at materialer og konstruktionsdele udvælges efter deres evne til at forhindre spredning af brand.

I BR15 stilles som krav, at byggevarer og bygningsdele udføres, så personer, som opholder sig i bygningen, kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen, og så redningsberedskabet har mulighed for redning og slukningsarbejde.  

Det har også konsekvenser for valget af isoleringsmaterialer, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” påpeger, at når der anvendes isoleringsmaterialer, er det vigtigt, at de anvendes på en sådan måde, at det ikke medfører en øget brandrisiko.  

Forlænger bygningens levetid

Der er med andre ord god grund til at tænke brandsikringen ind i byggeriet allerede fra starten af projekteringen. På den måde sikrer man sig, at isoleringen bidrager til at indfri brandkravene og til at sikre bygningens brugere.  

Ifølge Sikkerhedsbranchen Passiv Brandsikring er det således en grundlæggende forudsætning for brandsikring, at materialer og konstruktionsdele udvælges efter deres evne til at forhindre spredning af ild, varme og røg. 

  • Princippet bag passiv brandsikring er, at alle anvendte materialer og konstruktionsdele udvælges, så de forhindrer, at branden spreder sig. Dermed forlænges bygningens levetid, og trygheden for brugerne maksimeres, forklarer Sikkerhedsbranchen Passiv Brandsikring eksempelvis i sin profilbrochure. 

Isolering i højeste klasse gør projektering lettere

Her er der hjælp at hente i det fælleseuropæiske klassifikationssystem for byggevarer og bygningsdeles brandtekniske egenskaber. Klasse A1 angiver som øverste klasse de materialer, der ikke medvirker til brand, mens næstøverste klasse (A2) angiver materialer, som kun i yderst begrænset omfang medvirker til brand. 

Det fremgår samtidig af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens eksempelsamling, at kun isolering med A1- eller A2-klassificering kan anvendes uden begrænsninger i brandsikringshenseende.  

Ifølge salgsdirektør Morten Bak fra producenten Ytong, der bl.a. står bag de 100 pct. uorganiske og diffusionsåbne Ytong Multipor isoleringsplader, taler det for, at man vælger A1- eller A2-klassificerede isoleringsmaterialer fra starten:

  • Hvor nogle typer isolering på grund af deres brandtekniske egenskaber har klare begrænsninger i forhold til, hvordan de lovligt kan anvendes i byggeriet, kan A1- og A2-klassificerede isoleringsmaterialer benyttes overalt i byggeriet uanset bygningstypen.
  • Det gør, at man ikke alene optimerer brandsikkerheden, men også får lettere ved at projektere og indfri kravene, da man kan nøjes med ét enkelt materiale på alle projekter. Vi anbefaler derfor også, at man altid tjekker isoleringens brandklassifikation og vælger de ikke-brændbare materialer, så man er sikker på ikke at komme i klemme i kravene og optimerer brandsikkerheden, slutter Morten Bak af. 

Yderligere information, kontakt:

Ytong
Morten Bak,  Salgsdirektør
Telefon +45 76 74 92 21
E-mail: morten.bak@xella.com
Web: www.xella.com  

Bygning med Multipor-isolering.

"Princippet bag passiv brandsikring er, at alle anvendte materialer og konstruktionsdele udvælges, så de forhindrer, at branden spreder sig. Dermed forlænges bygningens levetid, og trygheden for brugerne maksimeres" (Sikkerhedsbranchen Passiv Brandsikring)