12.11.18 12:15

Kan beton bruges bæredygtigt?

I debatten om beton bliver det glemt, at miljøpåvirkningen fra beton faktisk ikke behøver være større end fra andre materialer. Det handler bare om at bruge betonen rigtigt.

For et par uger siden samlede branchefællesskabet Dansk Beton en lang række fremtrædende aktører fra hele byggeriets værdikæde til seminar i Blox for at drøfte, hvordan man kan bruge beton mere bæredygtigt. For et byggeri bliver ikke bæredygtigt blot ved valget af materialer. Det gør byggeriet derimod ved den konkrete brug af materialerne i en funktionel enhed.

Konklusionen på dagen var en overvældende række forslag til en mere bæredygtig brug og en lyst til at arbejde med materialet på bedre måder.

På dagen hørte deltagerne om det svenske boligprojekt Viva, hvor både træ- og betonbranchen har været involveret. Der stod valget mellem træ og en optimeret brug af beton. Valget faldt på betonen. Som der står i livscyklusanalysen for byggeriet: Forskellen på miljøpåvirkningen mellem de to materialer er marginal.

Deltagerne hørte også om en rapport fra det svenske miljøinstitut IVL. IVL udgav en meget citeret rapport i 2010, hvor der var en stor miljøforskel på byggeri i beton og træ, men en revideret version af den rapport fra 2017, hvor forskellen mellem træ og en optimeret anvendelse af beton også er marginal, er der ikke ret mange, der kender.

Endelig har de aktive svenskere – i regi af Sveriges Byggindustrier – så sent som i august 2018 lavet LCA’er, livscyklusvurderinger, på forskellige byggesystemer, hvor der både ses på en ’normal’ og en optimeret brug af beton. Og med den optimerede beton bliver miljøaftrykket reduceret betydeligt.

Rigtig brug gør beton bæredygtigt

Nu er jeg ikke ude i et ærinde pro eller kontra træ eller beton. Overhovedet. Beton har sine fordele, og træ, som vi også repræsenterer i Dansk Byggeri, har sine fordele. Mit ærinde er derimod at fortælle de ret oversete muligheder for at bruge beton bæredygtigt.

Debatindlæg af branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri.  
Hent hele artikel her

Foto: Molio

Branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri. Foto: Dansk Byggeri.