13.12.17 10:37

Lys er lærerens nye redskab

Det har i mange år været kendt, at lys påvirker skolebørns koncentration og trivsel, men nu viser ny forskning, at lærerne kan anvende lys som et pædagogisk redskab i undervisningen. Et koldt lys med høj styrke hjælper på elevernes koncentration, mens et varmt og dæmpet lys gør dem mere sociale.

Forskere på Aalborg Universitet i København har undersøgt, hvordan lys påvirker elever og læreres adfærd i klasselokalet. I fire klasselokaler på Herstedlund Skole i Albertslund har de installeret fire lysscenarier, som lærerne kan vælge mellem, når de underviser. Og forskerne er nu ved at teste, hvordan lysscenarierne bliver brugt af lærerne i undervisningen.

”Lys er ofte en overset indeklimaparameter, så selvom vi ved, at lys påvirker vores koncentration og trivsel, bliver den viden sjældent udnyttet i undervisningssituationen. Vi ved, at koldt lys med høj styrke hjælper på evnen til at koncentrere sig. Til gengæld nedsætter det kolde lys vores evne til at agere socialt. Her er varmt og dæmpet lys bedre. Det vi så, da vi observerede undervisningen i skolen var, at lyset var meget monotont.  Lige nu renoverer vi mange folkeskoler, og derfor er der behov for viden om, hvordan vi kan udnytte lysets egenskaber bedst muligt”, påpeger lektor Ellen Kathrine Hansen fra Lighting Design Research Group på Aalborg Universitet i København.<o:p></o:p>

Smartboardet er ikke altid så smart

Den grønne tavle er for længst skiftet ud med et elektronisk smartboard i mange klasselokaler. Det giver læreren nye muligheder i undervisningen, men desværre sker det ofte på bekostning af lyskvaliteten i klasselokalet. For at eleverne kan se, hvad der sker på smartboardet, er læreren nødt til at slukke lyset og ofte også trække gardinerne for.

Lysscenarierne dækker fire situationer

Når læreren tænder lyset i lokalet, aktiveres standardscenariet. I det scenarie reguleres lyset i forhold til dagslyset, så det opfylder de generelle krav til lys i undervisningslokalet. De øvrige tre lysscenarier kan læreren bruge, når smartbordet er tændt, når børnene skal koncentrere sig, og når der skal være en hyggelig stemning i klassen.

På baggrund af observationer, interviews og målinger på skolen udviklede forskerne fra Aalborg Universitet designkriterier for lysscenarierne. Scenarierne blev videreudviklet i samarbejde med lysdesignere fra Sweco, der ud fra en designstrategi og projekterede de konkrete belysningsløsninger. Belysningsproducenten Zumtobel udviklede et interface til styring af de fire scenarier. Forskerne er nu i gang med at undersøge, hvordan lærerne bruger det dynamiske lys, og hvor vidt de bliver ved med at bruge de fire lysscenarier. 

Rådgivervirksomheden Sweco, der har projekteret lyset i de fire klasselokaler ser også gode perspektiver i forskningsresultaterne. 

Når forskerne har foretaget de sidste observationer, interviews og målinger i december 2017, er lyset testet på alle årstider. Resultaterne er klar i løbet af foråret 2018. Herefter håber Ellen Kathrine Hansen, at lys som undervisningsredskab kan videreudvikles og testes på andre skoler, så vi for alvor får sat spot på værdien i at bruge lys som undervisningsredskab. 

Læs hele artikel her

Kilde: realdania

Et koldt lys med høj styrke hjælper på elevernes koncentration, mens et varmt og dæmpet lys gør dem mere sociale.Foto: realdania

Det dynamiske lys giiver lærerne mulighed for at vælge imellem 4 lysscenarier, som også kan overstyres, så eksempelvis det kolde lys bliver endnu koldere og kraftigere, hvis læreren har brug for mere koncentration blandt eleverne. For hvert scenarie er angivet belysningstype [lux] og belysningsfarve [Kelvin]. Fotos Søren AAgaard