23.11.17 13:47

Mere værdi for bygherre gennem digital tilbudsfase

Et nyt samarbejde mellem Arkitema Architects og Per Aarsleff A/S skal hanke op i tilbudsprocessen og i sidste ende skabe mere værdi for bygherre. De to virksomheder har udviklet en proces, der gennem en skematiseret planlægning, smidig dialog og en fælles digital platform understøtter et stærkere samarbejde i tilbudsfasen af byggeprojekter.

Gennem årene er der opbygget branchestandarder inden for udviklingen af byggeprojekter. Men ifølge Arkitema og Aarsleff har der manglet en gennemtænkt, konkret styring og samarbejdsproces i tilbudsfasen. I arbejdet med at skabe større gennemsigtighed, bedre dialog og mere værdiskabelse omkring tilbudsfasen i totalentrepriser, har de to markedsledere derfor udviklet et nyt procesværktøj.

I denne tidlige fase af udviklingen af projekter arbejder arkitekter, entreprenører og ingeniører stadig på forskellige platforme og med forskellige udgangspunkter, hvilket går ud over beslutningsprocesserne, det endelige tilbud og den endelige pris. Derfor har Arkitema og Aarsleff sat sig sammen for at skabe et procesværktøj, der skal sætte samarbejdet i tilbudsfasen i system. Formålet med samarbejdet er at definere indholdet af projektdeltagernes fælles BIM leverance og deres Revit-model, hvilket sker gennem fem beskrevne projektstader fra analyse til endelig kalkulation.

”Vi mener, at forudsætningen for at have et effektivt og værdifuldt samarbejde er, at alle parter har kendskab til projektet både undervejs, og når der skal træffes kritiske beslutninger. Ved at kortlægge BIM-processen, har vi mulighed for at planlægge processer, så entreprenør, ingeniør og arkitekt leverer den relevante information ind i projektet, i netop det omfang der er nødvendig for at skabe fremdrift i projektet. Det vil understøtte, at ingen kommer til at arbejde dobbelt - og samtidig styrke vores processtyring, at vi tegner og regner på netop de dele af projektet, der giver værdi i forhold til tilbuddet,” forklarer Head of BIM i Arkitema, Marianne Friis.

Dialog fra start giver bedre tilbud

Der er ikke tale om en standardløsning fra de to virksomheder, men et procesværktøj, hvor man fra starten af tilbudsfasen går alle krav i tilbuddet igennem og efterfølgende tilpasser den endelige procesmodel. Et af de primære mål med modellen er hermed, at konkretisere tilbudsarbejdet fra start og give større værdiskabelse for alle parter. Og her er dialog et vigtigt redskab.

Ved allerede fra start at være enige om en proces og fremadrettet arbejde i en fælles 3D-model i skyen, vil det være meget enkelt for ingeniøren, entreprenøren og arkitekten at snakke sammen og få fremdrift i tilbuddet. Den fælles dialog og forståelse for hvem gør hvad, og hvornår, vil i sidste ende gøre, at der bruges flere effektive timer på udførelsen af et tilbud på en opgave. Hos entreprenørselskabet Aarsleff er der store forventninger til det nye procesværktøj, som både vil kunne bruges mellem de to virksomheder, men også med andre kolleger i byggebranchen.

”Der gemmer sig stadig et stort potentiale for værdiskabelsen i udvikling af bygge- og anlægsprojekter. Det der mangler, er en konkret og brugbar samarbejdsmodel og procesværktøj, vi kan bruge fra dag ét, når vi samarbejder på tværs af organisationerne, som vi gør i Aarsleff og Arkitema f.eks. i totalentrepriser. Vi har skabt et dialogbaseret procesværktøj, hvor selve procesværktøjet også er blevet til via dialogbaseret samarbejde og videndeling mellem en række af vores dygtige kollegaer. Det er meget konkret og målet er, at øge værdiskabelsen, når vi sammen skaber projekter for bygherrerne,” udtaler VDC Group Manager i Aarsleff, Christian Østen Rasmussen.

Rammen for samarbejdet er en fælles tilgængelig BIM 3D-model, der ligger i skyen, og således er tilgængelig for projektdeltagerne under hele forløbet. Projektstaderne er disponeret, så kalkulationer og analyser kan påvirke beslutningsprocessen, hvorved projektforløbet bliver så effektivt som muligt. Ved at tilrettelægge processen omkring VDC og BIM design, er det muligt at samle ressourcer og beslutningstagere på kritiske tidspunkter, og fokusere på de fælles ressourcer om værdiskabelse og kvalificerede, datadrevne beslutninger.

Yderligere information, kontakt:

Arkitema Architects  - arkitema.com/da/kontakt

 

 

I arbejdet med at skabe større gennemsigtighed, bedre dialog og mere værdiskabelse omkring tilbudsfasen i totalentrepriser, har de to markedsledere udviklet et nyt procesværktøj. Illustration: Arkitema Architects

Illustration: Arkitema Architects

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens 5. største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 500 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.