12.12.16 15:32

Miljøvenligt malerarbejde sætter trumf på Amager Bakke

Svanemærkede produkter fra Beckers Maling har gjort det lettere at arbejde med den indvendige finish på et tidspunkt, hvor en af Danmarks pt. største byggepladser – det affaldsbaserede energianlæg Amager Bakke – stadig myldrer med håndværkere og teknikere.

Til foråret kan administrativt personale samt teknik- og produktionsfolk med kontorarbejdspladser indtage et helt nyt kontorlandskab i affalds- og ressourcevirksomheden Amager Ressource Centers nye, spektakulære affaldsforbrændingsanlæg, Amager Bakke. God planlægning, fleksible malere og kvalitetsprodukter fra Beckers Maling været med til at gøre det muligt at overholde en stram tidsplan under udfordrende forhold.

Ikke mindst projektets kompleksitet – Amager Bakke er verdens mest avancerede affaldsbaserede energianlæg – har sammen med tidsrammen bidraget til at gøre opgaven speciel for Malerfirmaet Trumfs svende. Tusindvis af forskellige typer håndværkere og teknikere, hvoraf nogle arbejder i skiftehold, har betydet, at sædvanlig byggepraksis, hvor malerne er blandt de sidste på pladsen, ikke har været en mulighed.

 

Kvalitetsprodukter betaler sig

I stedet har Malerfirmaet Trumfs folk ofte måttet udføre deres arbejde, mens en række monteringsarbejder fortsat har været i gang. I den situation kan det ikke betale sig at spare på materialerne, konstaterer malermester Jakob Mayland, der anvendte produkter fra Beckers Maling til det kritiske projekt.

 

"På store projekter med rigtigt mange håndværkere involveret kan det ikke helt undgås, at noget bliver tilføjet undervejs eller skal laves om – også efter der er blevet malet. Med et kvalitetsprodukt er det i de situationer lettere at lave en usynlig reparation, så vi undgår at skulle male fra hjørne til hjørne," siger Jakob Mayland, der bl.a. har brugt Beckers Scotte på Amager Bakke-projektet.

Han lægger også vægt på, at den Svanemærkede Scotte-maling, der er fuldstændig fri for opløsningsmidler, er blandt de mest arbejdsmiljøvenlige på markedet.

Nytænkt helhed

Det nye administrationscenter vil gøre det muligt at erstatte spredte kontorer med utidssvarende pladsudnyttelse med en nytænkt og mere sammenhængende helhed. Det ser Hanne Esmann, HR- og administrationschef hos Amager Ressource Center, frem til at omsætte til ny dynamik i organisationen.

"Vi har arbejdet på at styrke integrationen i vores organisation i den måde, vi har placeret afdelingerne indbyrdes. For eksempel kommer vedligeholds- og produktionsmedarbejdere tættere på hinanden, på dem der arbejder med affaldets ressourcer, og på de forskellige administrative funktioner. Det betyder, at vi langt bedre vil kunne arbejde på tværs og udnytte hinandens viden og erfaringer," fortæller Hanne Esmann.

Kontoretagerne med i alt 110 arbejdspladser starter i femte sals højde og fortsætter fem etager opad. Længere nede i bygningen placeres blandt andet teknik- og personalefunktioner, mens den allerøverste etage med en spektakulær udsigt over havn og storby bliver indrettet som besøgscenter til brug for bl.a. Amager Ressource Centers omfattende skoletjeneste.

 

Nærmere information, kontakt:

Beckers Maling A/S
Vallensbækvej 46
2625 Vallensbæk
E-post: malersupport@beckers.dk

Amager Bakke er allerede en markant del af Københavns havnefront. Når projektet er færdigt, vil bygningens skrå tagflade, der i den ene ende når mere end 80 meters højde, stå som en offentlig park med blandt andet en helårsåben skibakke.

"Vi værner om vores ansatte og vil gerne beholde dem længe. Det kan vi ved at sørge for et godt arbejdsmiljø, det rigtige arbejdstøj og de rigtige hjælpemidler, men også ved at vælge produkter, der er sunde at arbejde med," siger Jakob Mayland.

Malerarbejdet ved Amager Bakke. Foto: Beckers Maling.