21.02.16 13:11

Milliardpotentiale i CO2-neutrale kommuner

Danske kommuner kan på en og samme tid spare milliarder på energien og skåne miljøet. Det viser et ambitiøst projekt i Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune er i fuld gang med at energirenovere en stor del af sine bygninger og har en klar vision om at være CO2-neutral i 2050. Både kommunen og samarbejdspartnerne Bascon og Dansk Energi Management & Esbensen bekræfter, at det i høj grad betaler sig økonomisk at gå de kommunale bygninger grundigt igennem.


CO2-neutrale projekter trods pres på budgetter

De seneste år er der dukket en række CO2-neutrale projekter op rundt om i landets kommuner. Dette på trods af et konstant pres på budgetterne:

 

"I bund og grund handler det om kroner og øre, men hvis renovering af bygninger og minimering af driftsudgifter kan gå hånd i hånd med at nedbringe CO2-udledningen, er det kun af det gode og til fordel for samfundet," forklarer Marianne Levinsen, der er forskningschef ved Center for Fremtidsforskning.

 

Hun påpeger dog, at det ikke er en kommunal opgave at redde jordkloden:

"Den kommunale kerneopgave er at sørge for, at kommunens bygninger drives så effektivt og rentabelt som muligt. I sidste ende handler det om kommunale budgetter. Og derfor er planlægning og langsigtede energiinvesteringer gode," slår hun fast.

 

Fra vision til handling

For at nå målet om at være CO2-neutral i 2050 har Helsingør Kommune iværksat en bred vifte af initiativer. Et af de helt store tiltag er energirenovering af kommunens bygninger. Det er et projekt med en lang tidshorisont, men det kan i høj grad betale sig og kan tjene sig selv ind: 

 

"Ambitionen er at de tiltag og ændringer, der foretages på bygningerne, skal betale sig selv tilbage over en fastlagt årrække. Renoveringen sparer dermed ikke kun på CO2-budgettet, men også på kommunens budget fremadrettet, Så der er et centralt økonomisk aspekt i projektet," forklarer Morten Høgsbro Holm, der er projektleder i Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme.

 

Minutiøs gennemgang af alle bygninger

Hornbæk Idrætsanlæg i Helsingør er et godt eksempel på, hvordan kommunens samarbejde med Bascon og Dansk Energi Management & Esbensen blev grebet an og viser med al tydelighed, at energirenovering af gamle bygninger har en positiv effekt:

 

"På Hornbæk Idrætsanlæg har vi erstattet en gammel udtjent oliekedel med miljørigtig fjernvarme. Sammen med ny varmegenvinding på ventilationen og LED-belysning i hallen betyder det, at projektet er tjent hjem efter ca. 7 år. Bare dette projekt vil reducere CO2-udledningen med ca. 80 tons/år og spare kommunen for 200.000 kroner per år. På landsplan betyder det, at danske kommuner kan spare milliarder, samtidig med at det gavner miljøet," forklarer Jakob Nørby, der er Markedsansvarlig for energirenovering hos Dansk Energi Management & Esbensen.

 

Almindelig sund fornuft

Ifølge Bascon, der er strategiske bygherrerådgiver på projektet, er der mange bygninger rundt om i kommunerne, der trænger til at blive kigget efter i sømmene, og hvor der er meget at spare for både den kommunale pengekasse og på C02-udledningen. Bascon opfordrer derfor flere kommuner til at komme i gang med at energirenovere.

 

Yderligere information:

Bascon
Frank P. Jensen, Projektleder
Telefon: 28 11 83 70,
E-mail: fpj@bascon.dk

Hjemmeside: www.bascon.dk

 

Kilde: Bascon

Helsingør Kommune har en klar vision om at være CO2 neutral i 2050 og er derfor i fuld gang med at energirenovere deres bygninger. Det kan i høj grad betale sig både økonomisk og miljømæssigt pointerer både kommunen og konsortiet bag renoveringen, som består af Bascon og Dansk Energi Management & Esbensen. Foto: Bascon