03.05.18 09:10

Minivådområderne er klar

Minivådområderne er nu klar fra myndighedernes side. I Fødevare- og landbrugspakken er det besluttet at finansiere kollektive indsatser som f.eks. minivådområder, der skal reducere kvælstofudledningen. De kollektive indsatser er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken. Det vil sige, at regler og vejledning nu ligger klar til at blive taget i brug på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Her kan man se, at det klart anbefales at der etableres vegetation i forbindelse med etableringen af disse anlæg, og her nævnes specifikt vandplanter som Typha og Phragmites (Dunhammer og Tagrør) og til brinkerne en græsblanding med op til 50% blomstrende urter, gerne bi- og bestøvervenlige urter.

NyKilde har løsningerne til disse miljøprojekter klar 

ArmaFlor Bredmåtter med netop Dunhammer og Tagrør er perfekte til formålet. De installeres langs bredderne i de nye minivådområder, lige under vandoverfladen og udgør dermed vegetationen i det vandnære og under vandet ved breddekanterne.

Vildengblanding  50/50 eller 90/10 (græs/urte-procentfordeling) er perfekt til bevoksning op ad brinkerne og til at sikre mod erossion. Det sidste kan forstærkes med en indsået erosionsmåtte fra Greenfix Covamat Plus eller Covamat Fresh, hvor frøene sikres inden i erosionsmåtten og samtidigt i Fresh udgaven for at hurtigere fremspiring en ellers, ved hjælp af det ekstra lag jord med mikrobakterier iblandet.

Så står du som landmand og overvejer et minivådområde, så har vi løsningerne der kan få projektet hurtigt og sikkert på benene. Klik ind på Landbrugstyrelsens hjemmeside og læs mere. 

Yderligere information, kontakt:

Nykilde
telefon 5858 4072 /  email: info@nykilde.dk / web:  /www.nykilde.dk

Læs mere om Nykilde på HFB

ArmaFlor Bredmåtter med netop Dunhammer og Tagrør er perfekte til formålet.

Vildengblanding 50/50 eller 90/10 (græs/urte-procentfordeling) er perfekt til bevoksning op ad brinkerne og til at sikre mod erossion.