18.11.16 14:30

Moderne slidsevægge til Silkeborg Torv

Den tyske specialentreprenørvirksomhed Franki Grundbau har støbt ydervæggene til den nye underjordiske parkeringskælder under Silkeborg Torv. Franki Grundbau valgte at opføre pladsstøbte bentonit slidsevægge som et alternativ til borepælevægge.

Fordelen er, at opførelsen er forbundet med langt mindre larm og færre vibrationer for beboere og erhvervsdrivende. Løsningen vakte stor interesse hos både lokalbefolkningen og universitetsstuderende.  

Slidsevægge er en langt mindre kendt løsning i Danmark end traditionelle overlappende borepælevægge. Ved dybe byggegruber under grundvandsspejlet opfører byggebranchen fortrinsvist spuns- og borepælevægge til sikring af udgravningen. I andre europæiske lande er slidsevægge meget mere udbredte, særligt ved byggearbejde i tæt bebyggede områder. Denne moderne form for sikring af udgravninger er langt mindre larmende og vibrationstung end andre løsninger som for eksempel spunsvægge. 

 

”Parkeringskælderen under Silkeborg Torv har været et meget omdiskuteret projekt. Beboere og forretningsdrivende frygtede, at byggearbejdet ville betyde meget larm, mange rystelser og meget støv. Derfor valgte vi at støbe slidsevægge. De sikrer byggegruben, og at byggeriet kan forløbe problemfrit og med langt færre støjgener. Det var vigtigt for de omkringboende”, udtaler Jan Albrechtsen, ansvarlig for det danske marked hos Franki Grundbau.   

 

Sikker fremstilling og forsegling
Med en gribeskovl udgravede Franki Grundbau 13 meter dybe lameller med en bredde på 60 cm. For at sikre de udgravede lameller blev der hældt en bentonit-suspension ned i den åbne spalte. Næste skridt var at montere armerede jerngitre i lamellerne og fylde dem med beton. Under cementeringen blev den fortrængte støttevæske pumpet ud og gemt i en silo for så at blive anvendt til de næste lameller. I støbeskellet blev der indstøbt en gummifuge.  

 

Efter det første jordarbejde begyndte i foråret 2016, blev det første væganker til slidsevæggene boret og spændt. Efter yderligere udgravningsarbejde blev det andet væganker monteret. I løbet af byggefasen sikrer ankrene byggegrubens vægge mod tryk. Ankrene bliver kappet i det øjeblik, arbejdet med stålbetonloftet som afstivende element er udført.  

 

Mindre beton
Jan uddyber: ”De slidsevægge, som vi har opført i Silkeborg, kræver også langt mindre beton og maskineri, end hvis vi havde opført overlappende borepælevægge. Borepælevægge ville have krævet en diameter på 80 cm, mere beton og længere monteringstid. Vi kunne opføre 17-18 meter slidsevæg pr. dag mod 2-3 meter borepælevæg. Det betyder, at vi kunne aflevere byggegruben langt hurtigere og medvirke til, at hovedentreprenøren overholdt tidsplanen”.  

 

Stor interesse
Anlægningen af den nye parkeringskælder i Silkeborg og særligt slidsevæggene vakte stor interesse hos studerende fra Teknisk Universitet i Aalborg. De ingeniørstuderende besøgte byggepladsen for at lære mere om den moderne og skånsomme løsning til etablering af byggegruben i centrum af Silkeborg. Ud over den faglige interesse, viste lokalbefolkningen også stor, positiv nysgerrighed. 

 

Om Franki Grundbau
Den tyske entreprenørvirksomhed Franki Grundbau er specialiseret i byggegruber og funderingsopgaver. Franki Grundbau tilbyder i samarbejde med sine datterselskaber et effektivt og gnidningsfrit forløb samt korte anlægsfaser kombineret med høje kvalitets- og sikkerhedskrav til fordel for kunder og samarbejdspartnere i hele Europa. I Franki Grundbau er det vigtigt, at anlægsteknikker og medarbejdere, men også kvaliteten og sikkerheden er på forkant med den nyeste udvikling.   

 

Yderligere information, kontakt:
Dansk-Tysk Handelskammer
Sandra Bækby, Marketing & Communications Manager
Mobil 30910704.
E-mail: sbh@handelskammer.dk 
Hjemmeside: www.franki.de 

Slidsevægge sikrer både byggegruben og at byggeriet kan forløbe problemfrit og med langt færre støjgener.

Etablering af slidsevægge på Torvet i Silkeborg.

Udgravningsarbejde i forbindelse med montering af slidsevægge på Torvet i Silkeborg.