05.08.15 15:59

Modulbyggeri med individuelle muligheder

Rumstore moduler fra DMK Pavilloner åbner et utal af muligheder for, hvad der kan lade sig gøre. Modulbyggeri har ændret sig afgørende fra at være simple træbarakker til nu at være reelle alternative kvalitetsløsninger, hvor alt bliver individuelt tilpasset.

Modulopbygningen giver mulighed for et særdeles fleksibelt byggeri, hvor kombinationsmulighederne er utallige - både hvad angår bygningens størrelse, indretning og udnyttelse. Arkitekturen lider bestemt ikke ved at være et modulbyggeri.
Ved at tilgodese den enkelte kundes behov skabes unikke kvalitetsløsninger, der både er nutidige, funktionelle og fleksible. DMK Pavilloner kan levere et individuelt tilpasset byggeri udført i overensstemmelse med bygherrens ønsker og behov.

De rumstore moduler kan også sættes på eksisterende bygninger som en ny tagetager. Det kan typisk være tagetager, hvor den eksisterende etage består af gitterspær og dermed ikke kan indrettes. Eller de kan benyttes som tagmoduler i forbindelse med renovering af boligblokke, hvor man i stedet for at lægge nyt tag vælger at lave en helt ny etage på byggeriet.
Det er hurtigt og enkelt at montere de nye moduler og på få timer kan en eksisterende tagkonstruktion hejses ned og de nye moduler kan herefter monteres.

 

Fordelene er mange ved præfabrikeret byggeri

Der er en stigende interesse for præfabrikerede rumstore moduler. Det hænger sammen med, at modulløsninger er hurtigere og 30 til 45 % billigere end traditionelt byggeri. Samtidig lever de præfabrikerede bygninger altid op til gældende bygningsreglement.

”I de seneste år har vi oplevet skærpede isoleringskrav, hvorfor gulve, vægge og tage i vores pavilloner er blevet tykkere med tiden. Det betyder, at vi nu lever op til 2015-kravene, som blandt andet foreskriver 25 % mere isolering,” forklarer Erik Taagaard.

 

En miljøvenlig løsning

Pavillonernes bærende konstruktion består af træ, mens de udvendige overflader kan varierer i forhold til specifikke forskrifter og ønsker. Indvendigt benyttes udelukkende naturmaterialer såsom gips eller linoleum, som ikke afgasser, hvormed der skabes et sundt indeklima. Bygningerne opfylder desuden gældende krav til luftskifte og varmegenvinding.

”Generelt bliver vores byggeri mere og mere bæredygtigt. For eksempel bliver det stadig mere almindeligt at sætte solceller på pavillonerne, ligesom mange konstruktioner i dag kobles op på jordvarmeanlæg. Disse løsninger oplever stigende popularitet i en tid, hvor miljøvenlighed er kommet øverst på dagsordenen,”
forklarer Erik Taagaard.

 

Færdigbygget direkte fra fabrikken

Grundidéen i præfabrikeret modulbyggeri er, at bygningen produceres i et beskyttet miljø, hvor arbejdsprocesserne er optimeret og effektiviseret.  De åbenlyse fordele ved modulbyggeri er højere kvalitet, færre fejl og lavere pris.
En anden er, at byggeriet er tørt ved aflevering, så der er ingen fugtproblemer og der skal ikke bruges meget energi på at tørre byggeriet.
Desuden er byggeprocessen er optimeret og dermed er leveringstiden kort og præcis.

”Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere, som arbejder på fabrikken, når der skal laves elinstallationer, vvs-installationer, gulvbelægninger og lignende. Alt imens modulet klargøres, er forberedelserne på byggegrunden i fuld gang, der støbes fundament og kloakkerne lægges, så pavillonen kan opsættes samme dag, som den sendes af sted på blokvogn fra fabrikken,” afslutter Erik Taagaard.

 

DMK Pavilloner har mange års erfaring med præfabrikeret byggeri i Danmark, men også fra træbaseret byggeri i både USA, Canada og Norge. DMK Pavilloner leverer arkitekttegnede rumstore byggemoduler med individuelle løsninger, primært til kontorer, skoler, tagetager, sommerhuse, klubhuse og institutioner.  Byggemodulerne kan anvendes ved både nybyggeri, om- og tilbygning.


Gratis rådgivning - DMK Pavilloner tilbyder uden omkostning for bygherre at udarbejde et individuelt projekt i samarbejde med dig og/eller dine rådgiver, således at du har et lødigt bud på en bygningsløsning og en fast pris, du kan regne med.

 

Nærmere information:
DMK Pavilloner
Tlf. 59441047  -  Fax 59440036
mail: dmk@dmkpavilloner.dk
web: www.dmkpavilloner.dk


Se DMK Pavilloner’s optagelse i HFB.dk

Modulopbygningen giver mulighed for et særdeles fleksibelt byggeri, hvor kombinationsmulighederne er utallige.

De rumstore moduler kan ligeledes sættes på eksisterende bygninger i form af nye tagetager. Tilføjelse af ekstra etage til arkitektkontor i Holbæk.

Eksempel på sommerhus.