13.06.06 00:00

NEDSIVNING AF REGNVAND I FASKINER

Mange faskiner i parcelhushaver giver jævnligt anledning til oversvømmelse på terræn, enten fordi de er for små, forkert opbyggede, eller dårligt vedligeholdte. 

Dette erfaringsblad gennemgår opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav, dimensioneringsregler og forskellige fyldmaterialer, samt anbefalinger til drift og vedligehold.


BYG-ERFA blad (50) 06 04 03:
Nedsivning af regnvand i faskiner.
Udg. af BYG-ERFA,
Byggeteknisk Erfaringsformidling,
Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup,
Tlf. 70 12 06 00.

Se også:
www.byg-erfa.dk