09.11.18 13:41

Ny hjemmeside om arbejdsmiljø på vej

Sidst i november bliver vores nuværende side, at.dk, afløst af en ny hjemmeside om arbejdsmiljø. Siden hedder ”Arbejdsmiljø i Danmark” (amid.dk), og den er lavet i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø.

Målet med den nye side er at guide brugerne til viden om arbejdsmiljø, der er sammentænkt fra love og regler til forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret god praksis, så virksomheder, borgere og andre interessenter let kan finde frem til den information og inspiration, de har behov for.

Amid.dk erstatter vores nuværende hjemmeside at.dk og Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside arbejdsmiljoviden.dk.

Hjemmesiden viser ikke kun vej til Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø indhold. Siden guider også brugerne videre til relevante materialer og værktøjer hos andre aktører på området – eksempelvis på branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs hjemmesider. Endelig giver siden adgang til en lang række forskellige data om arbejdsmiljø.

Har du links til de gamle hjemmesider?

Når amid.dk går i luften, vil hjemmesiderne www.at.dk og www.arbejdsmiljoviden.dk ikke længere være tilgængelige. Men da vi ved, at mange har gemt direkte links til bl.a. Arbejdstilsynets regler og vejledninger, har vi sikret, at der på en række områder vil være en automatisk omdirigering (redirect) fra de gamle sider, så brugerne automatisk viderestilles til den relevante side på amid.dk. Alle love, bekendtgørelser og vejledninger vil fx være omfattet af redirect. Redirect-funktionen fungerer fra den dag, amid.dk går i luften.

Kilde Arbejdstilsynet

Amid.dk erstatter vores nuværende hjemmeside at.dk og Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside arbejdsmiljoviden.dk.