10.03.16 10:56

Ny metode til afsætning af punkter ved indendørs byggeri

Spectra har opfundet en helt ny måde at arbejde med afsætning af punkter på. Systemet består af to lasere, en tablet og et PC-program og er langt simplere at arbejde med end en dyr totalstation.

Når man igangsætter større anlægsbyggerier eller renoveringsprojekter, må man normalt beregne mindst en dag til afsætning af indvendige punkter, som efterfølgende bruges til opsætning af vægge, skillevægge og dørhuller. Det kan gøres meget præcist med en totalstation, men arbejdet er krævende og tager lang tid. 

Overfør punkter på en formiddag
- og spar udgifterne til en landmåler

Det nye system fra Spectra, der har fået navnet QML800, er ikke kun væsentligt billigere end en totalstation, det er også langt hurtigere og nemmere at arbejde med. Og så afsætter man på én gang punkter både på gulv og loft, så man ikke bagefter skal måle videre op fra de eksisterende afmærkninger.

Hvis man arbejder ud fra en dxf- eller dwg-fil, starter man med at indlæse tegningen i sin computer. I softwaren der følger med QML800 markerer man de punkter på tegningen, man har brug for at afsætte, for eksempel ved skillevægge eller dørhuller. Derefter sender man punkterne til tabletten. Ved opstart på byggepladsen starter laserne med at finde hinanden og tabletten. Man drejer laserne ind manuelt, så de peger på to fikspunkter, og derefter kan man begynde at afsætte. Fra et klik på tabletten går der kun ca. fem sekunder, indtil laserstrålerne viser det ønskede punkt. Derfor er det hurtigt at overføre rigtig mange punkter, og man behøver ikke være to om arbejdet.

Velegnet til ’organiske' former

QML800 er ekstra velegnet til lodret rørføring, hvor man risikerer små skævheder, når man overfører punkter fra gulv til loft. Desuden gør systemet det langt nemmere at afsætte buede vægge og andre komplicerede former, der kræver mange afmærkninger. Det er let at dokumentere, hvilke punkter man har afsat, så der ikke opstår tvivlsspørgsmål om ansvaret for eventuelle fejl. Laserne er selvnivellerende, og manualen viser, hvordan man nemt kontrollerer nøjagtigheden inden hver opstart.

QML800 er velegnet til tømrere, murere, bygningskonstruktører, bygningsingeniører og andre, der arbejder med indvendige vægge i byggeri.

 

Nærmere information:
andersen & nielsens, Værktøjsspecialisten
Jens Esbech
Telefon 26 83 16 97
Hjemmeside: www.anlaser.dk

Det nye system fra Spectra, der har fået navnet QML800, er ikke kun væsentligt billigere end en totalstation, det er også langt hurtigere og nemmere at arbejde med.