15.05.17 08:03

Ny snegl effektiviserer affaldshåndtering

En underjordisk snegl fører på hygiejnisk og effektiv vis affald ud under det nyrenoverede Magisterparken i Aalborg. Løsningen er udviklet af Joca A/S, som udfører individuelt tilpassede affaldsløsninger i både stål, plast, træ og glasfiber. Den underjordiske affaldssnegl fører affaldet fra skakterne og ud under bygningen, hvorefter affaldet ryger ned i en underjordisk container. En hygiejnisk og meget arbejdsmiljøvenlig løsning, hvor varmemestrene nu ikke længere skal håndtere store affaldsbeholdere på hjul.

Magister­parken i Aalborg har gennemgået en omfattende renovering og det var et ønske at også affaldshåndteringen kunne tilgodeses bedst muligt for både beboere, varmemestre og renovatør.

Løsningen blev en underjordisk snegl fra Joca A/S, som betyder en øget affaldskapacitet, bedre arbejdsmiljø for varmemestrene samt færre tømninger.

 

Affaldet føres under jorden

Sneglen fører affaldet fra de eksi­s­te­rende affaldsskakter ud under bygningen og helt ud til fortovskanten. Her samles affaldet i en nedgravet affaldscontainer, som renovationsbilen nemt og effektivt kan køre helt hen til og tømme med en kran.

"Med den her løsning får man et helt lukket system uden lugtgener og dermed også en bedre hygiejne omkring hele affaldshåndteringen," forklarer direktør hos Joca A/S, Søren Jensen.

Bedre arbejdsmiljø

"Affaldsløsningen i Magisterparken er et eksempel på et både effektivt og prisvenligt alternativ, ligesom løsningen frigør tid fra varmemestrene og – ikke mindst – forbedrer deres arbejdsmiljø. Nu skal de ikke længere først hejse og derefter køre de tunge og fyldte affaldsbeholdere frem fra kælde­ren på tømningsdagene," siger Søren Jensen og tilføjer:

"Det er første gang, den her affaldshåndteringsløsning er taget i brug, og vi har allerede nu flere projekter på tegnebrættet og forventer klart, at de kommende år vil byde på flere opgaver af denne art ved boligbyggeri og renovering," forklarer Søren Jensen.

Før var der i Magisterparken 10 -14 containere på hjul, der skulle tømmes fleregange om ugen, Nu kan man nøjes med en enkelt gang i ugen. Undergrundscontaineren kan nemlig rumme op til 5 m³.

Nærmere information, kontakt:

Joca A/S 
Telefon 97 44 36 66, 
E-mail: joca@joca.dk
Hjemmeside: www.joca.dk 

Se også firmaet profil på HFB.dk

Magisterparken i Aalborg kan nu klare sig med en undergrundscontainer på 5 m³, der tømmes en enkelt gang om ugen mod før 10-14 containere på hjul, der skulle tømmes to gange hver uge. Foto: Joca A/S