29.06.17 22:57

Ny vådrumspjece i mba

Denne pjece er tænkt som et opslagsværk, der gør det lettere for dig at finde ud af, hvad du må og ikke må, når du skal male i vådrum. Det kræver viden og indsigt at gøre det rigtigt, da der er mange faktorer at tage hensyn til ved malerbehandling i vådrum.

Det er f.eks. ikke lige meget, på hvilket underlag malerbehandlingen skal foretages, da de forskellige underlag kræver forskellig behandlingsopbygning. Der er ligeledes forskel på, om der er tale om vådzone eller fugtig zone. Pjecen har fokus på vandtæt malerbehandling på vægge i vådrum og er baseret på ”Vådrum SBi-anvisning 252” fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Vådzonen omfatter den del af rummet, hvor der jævnligt optræder direkte vandpåvirkning. Her stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og overfladebehandlinger. ... Forklaring på nyttige begreber For malerbehandling af vægge i vådrum gælder der særlige regler som anført i bogen ”Vådrum SBi-anvisning 252” fra Statens Byggeforskningsinstitut. Vægge i vådrum kan udføres:

  • som tunge vægge, normalt af uorganiske materialer, fx beton eller letbeton
  • som skeletvægge
  • på eksisterende vægge

I vådrum, hvor vandpåvirkningen må forventes at blive større eller hyppigere end normalt i boliger, eller hvor der forventes større mekaniske belastninger, må vægge ikke udføres som skeletvægge.

For at sikre at væggene i vådrum (både vådzone og fugtig zone) er vandtætte også efter lang tids brug, kræves der større sikkerhed mod deformationer og revnedannelser end i ”tørre” rum.

 

Yderligere information, kontakt:

Danske Malermestre
Tlf. 32630370  -  Fax 32630399
e-mail: redaktionen@malermestre.dk
web: www.malermestre.dk

Læs mere om Danske Malermestre på HFB.dk

Pjecen er udarbejdet af Danske Malermestres Faglig-tekniske afdeling, i samarbejde med Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut.