12.09.17 12:59

NYE BEHOLDERE TESTES I AALBORG

Affaldet forsvinder under jorden - Et nyt affaldssystem er ved at blive etableret i Aalborg. 30 containere bliver som en del af et forsøg gravet ned under jorden, og hvis alt går godt, er det planen, at der om fem år skal være 1000 underjordiske affaldscontainere i Aalborg og Nørresundby.

Aalborgs skrald skal gemmes under jorden

joca har netop leveret et helt nyt nedgravet affaldssystem til Aalborg, som en del af et større forsøg.

Model Aalborg hedder det helt nye og netop lancerede affaldssystem, som joca har etableret i Aalborg og som over de næste måneder skal testes af borgerne. Modellen består af en indkastsøjle i et enkelt design, der falder ind i bybilledet og samtidig opfordrer folk til at smide affaldet i de let skrånende og søjleformede indkast.

Plastcontainerne i baggårdene afløses af underjordisk affaldsløsning 

Aalborg skal i løbet af 2018 have erstattet plastcontainerne i baggårdene med en underjordisk affaldsløsning i store dele af byen. Aalborg Renovation har i den forbindelse igangsat forsøget, hvor forskellige nedgravede affaldsløsninger testes.

Når det nye affaldssystem er klar, er containerne i baggårdene fortid. Det giver både en økonomisk og en miljømæssig gevinst.

"Det gør dem nemmere at komme til. Det gør simpelthen, at i stedet for at skraldemændene skal hente dem, slæbe dem ud og køre dem på plads igen, så kan vi hente dem med en stor kran. Samtidig kan vi på den måde sikre, at rotter og måger og andre skadedyr ikke kan få adgang til affaldet," siger Lasse P. N. Olsen (Enhedslisten), rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Nærmere information, kontakt:

Joca A/S 
Telefon 97 44 36 66, 
E-mail: joca@joca.dk
Hjemmeside: www.joca.dk 

Se også firmaet profil på HFB.dk

Ved hver station bliver der tre nedgravede containere. Der bliver en til restaffald, der bliver en til pap og papir og den sidste bliver til plast og metal, siger projektleder Tobias Qvistorff Sidén fra Aalborg Renovation.