06.11.14 09:22

Nye designmuligheder med Gyptone BIG

Gyptone BIG-sortimentet er blevet udvidet med to nye varianter - Gyptone BIG Quattro 40 og Gyptone BIG Quattro 44, som giver spændende nye designmuligheder.

Nu lancerer Gyproc to nye Gyptone BIG, Quattro 40 og Quattro 44, som udover at tilbyde nye, spændende ekstra designmuligheder, også er akustisk optimeret til at skabe et godt lydmiljø.
Med Gyptone BIG Quattro 40 og 44 får du visuelt oplevelsen af store, ubrudte flader uden synlige samlinger. De gennemgående perforeringer giver i kombination med den bagvedliggende akustikfilt, gode akustiske egenskaber og så selvfølgelig alle de andre velkendte fordele ved Gyptone akustiklofter.

Indeklima / Bæredygtighed
Mennesker tilbringer op imod 90 % af deres tid indendøre og det gør indeklimaet til en vigtig parameter i ethvert byggeri, hvad enten det er hjemme, i skolen eller på arbejdet.
Gyproc har i mange år arbejdet på at optimere deres loftløsninger til at bidrage positivt til et sundt indeklima. Gyproc's produkter er baseret på gips, som er et naturligt forekommende materiale på jorden. Det har ingen afgasning, ingen skadelige stoffer og gips i sig selv er et naturlig fremstillet materiale. Gyptone loftprodukter har markedets laveste CO2 emission og forbrug af vand og energi. Disse egenskaber er et væsentligt udgangspunkt for et bæredygtigt byggemateriale.

Gyptone lofter er testet af Dansk Indeklima Mærkning og iht. den finske M1 klassificering. Derudover er produkterne godkendt i bedste klasse i henhold til de franske sundhed- og miljømyndigheders mærkningsordning A+. Gyptone akustiklofter består af gips og karton. Kartonen fremstilles af genbrugspap og -papir. Den anvendte gips består af natur- og industrigips, samt genbrugsgips som indsamles fra byggepladser og genbrugsstationer.

Faktaboks

BIG Quattro 40
Format: 1200 x 2400 mm.  Tykkelse: 12,5 mm.  Kant: 4 forsænkede kanter
Perforering: 12 x 12 mm.  Perforeret areal: 19 %
Activ’Air: Ja.  Brand: A2,s1–d0

BIG Quattro 44
Format: 1200 x 2400 mm.  Tykkelse: 12,5 mm.  Kant: 4 forsænkede kanter
Perforering: 12 x 12 mm. Perforeret areal: 20 %
Activ’Air: Ja.  Brand: A2,s1–d0


Om Gyproc A/S

Gyproc A/S udvikler, fremstiller og markedsfører gipsbaserede letbyggeri-systemer til byggebranchen. Som en del af Saint-Gobain Koncernen er Gyproc A/S forpligtet til at agere som ansvarligt medlem af det lokale, nationale og globale samfund under særlig hensyntagen til miljø-, arbejdsmiljø- samt sikkerhedsmæssige forhold.

Nærmere oplysninger:

Gyproc A/S
Tlf. 59570330
e-mail: info@gyproc.dk
web: www.gyproc.dk

Se også Gyproc's optagelse på HFB.dk

Gyptone BIG Quattro 40 og 44 er med deres store, ubrudte perforeringsfelter ideelle til en æstetisk smuk vægløsning.

De perforerede gipsplader monteres direkte uden på en eksisterende vægløsning med bagvedliggende mineraluld.