22.05.13 10:42

Nye generationer af solafskærmende glas

I atriumtaget på det nye Industriens Hus har man valgt 3-lags termoruder med Microshade, som er en indbygget solafskærmning tilpasset lysindfaldet i bygningen og solens stilling på himlen. Resultatet er et behageligt indeklima, en god mængde af lysindfald og et lavt energiforbrug – uden behov for betjening eller vedligehold.

– De nye generationer af solafskærmning arbejder med selve glassets egenskaber.  Disse typer løsninger vil vinde frem i takt med, at kravene til bygningers indeklima og energieffektivitet stiger, udtaler Michael Stappert, chef for marketing og business development i Scanglas A/S, der har leveret Microshade-ruderne til atriumtaget på det nye Industriens Hus .

 

Microshade i Industriens Hus

Oprindeligt var det planen, at atriumtaget i det nye Industriens Hus skulle solafskærmes på traditionel vis med silketryk på den udvendige side af glasset kombineret med en indvendig mekanisk dug.

 

Men denne løsning blev fravalgt, da det viste sig, at den ikke i tilstrækkelig grad opfyldte Dansk Industris krav. I stedet faldt valget på 3-lags Microshade-termoruder fra Scanglas, hvoraf en del blev specialfremstillet på grund af atriumtagets unikke vinklede konstruktion med 5 forskellige hældninger. 

 

– Vi er glade for den valgte løsning, som Scanglas kunne levere. Vi har nu fået en effektiv solafskærmning, der giver et behageligt indeklima, tilstrækkeligt lysindfald, er meget energieffektiv og matcher husets flotte arkitektur, udtaler Anne G. Jensen, projektchef i Dansk Industri.

 

Indbygget automatisk solafskærmning

Den passive Microshade-solafskærmningsteknologi er siden 2004 blevet produceret og markedsført af MicroShade A/S (tidl. Photosolar A/S), der i samarbejde med Scanglas har leveret Microshade-ruder til Industriens Hus i København og Retten på Frederiksberg.

 

– Det geniale ved Microshade-ruderne er, at de gør det hele selv uden noget behov for styring eller vedligehold. Ruderne er konciperet på en sådan måde, at de er tilpasset til bygningens lysindtag i forhold til solens stilling på himlen, og de fremtidige omkostninger til drift og vedligehold reduceres derfor ganske betragteligt, udtaler Knud-Erik Moselund, produktansvarlig hos Scanglas.

 

Microshade består af en perforeret stålfolie, hvis mikrolamelstruktur indbygges i selve ruden. Lamellerne er vinklet, sådan at en væsentlig del af det direkte sollys afskærmes, samtidig med at der afhængigt af betragtningsvinklen er uhindret udsyn igennem ruden.

 

Fakta om Microshade

  • Om sommeren, hvor der er kraftig solbelastning, har Microshade-ruder en lav g-værdi, der mindsker behovet for nedkøling i bygningen.
  • Om vinteren, hvor solbelastningen er meget mindre, har Microshade-ruder en høj g-værdi, der mindsker behovet for opvarmning af bygningen.
  • En standard 2-lags lavenergi-rude opnår med Microshade en reduktion af den indkommende solindstråling på op til 90%,
    mens ca. 50% af dagslyset gennem ruden bevares.

 

 

Nærmere oplysninger:

 

Scanglas A/S - en del af Saint-Gobain Glassolutions
Tlf. 40 33 31 48
Michael Stappert, chef for Marketing- og Business Development

Email: michael.stappert@saint-gobain.com
web: www.scanglas.dk

 

MicroShade A/S
Gregersensvej 1 F, 2630 Taastrup
Tlf. 72 14 48 48

Email: info@microshade.dk
web: www.microshade.dk

Se også firmaets optagelse i HFB.dk

Atriumtag på Industriens Hus

Industriens Hus