02.07.18 13:47

Nye magasiner beskytter Frederiksberg mod stigende vandmængder

Hvordan sikrer man byerne mod stigende regnmængder samtidig med, at man gør byerne grønnere? Et pilotprojekt med NIRAS i spidsen giver et helt nyt bud i hjertet af Frederiksberg.

Områder med tæt bebyggelse står med en stigende udfordring. Øget nedbør som følge af klimaændringer betyder, at stigende vandmængder skal håndteres enten ved at øge kapaciteten for transport af vandet eller ved at bygge magasiner.

Det sidste ser et nyt, innovativt projekt nærmere på i et område af Frederiksberg Kommune, hvor man samtidig vil gøre byen grønnere med træer.

En ny form for kassetter bygget omkring træer etableres i en række punkter langs Holger Danskes Vej og vil fungere som magasiner for regnvandet. Ideen er under udvikling af et konsortium ledet af NIRAS.

Underjordiske bassiner

Magasinerne skaber cirka halvdelen af den regnvandskapacitet, som kommunen ønsker. Den anden halvdel etableres ved at bygge et centralmagasin lige ved siden af et af plantehullerne, der fungerer sammen med kassetterne og optager store mængder regnvand.

At bruge undergrundskonstruktioner til bytræer er en ny tilgang til at indtænke klimasikring i byplanlægningen. Normalt tænker man ikke regnvandsbassiner ind sammen med plantning af træer, men som underjordiske bassiner, vandet kan løbe ned i, eller arealer på terræn med græs og buske.

I projektet bliver vandmagasinerne for første gang lagt under terræn og udgør samtidig en del af vandingen af træet samt sikring af luft til træets rødder. Dermed tager magasinerne ikke meget plads i de trange byrum. Projektet anvender en række løsninger til vanding af træer og styring af vandets strømning, der er sat sammen på helt nye måder.

Innovativ løsning – innovativt partnerskab

Projektet gennemføres i en ny kontraktform kaldet innovationspartnerskabsaftale. Denne handler om at udvikle løsningen i et pilotprojekt og fremadrettet anvende løsningen flere steder i Frederiksberg samt Københavns kommuner.

Udover at sikre byrummet mod nedbør, betyder samarbejdet og kontraktformen, at kommunen er sikret en stærk og løbende forankring af de innovative løsninger, da projektpartnerne bruger hinandens ressourcer og dermed skaber en løbende udvikling hele vejen gennem projektet fra start til slut.

Metoden giver en meget stejl innovationsproces og sikrer, at kommunen står med et meget færdigt projekt allerede efter første pilotprojekt. Til gavn for kommunen og byens indbyggere.

 

Yderligere information, kontakt:

Niras
Esben Ravn Iversen / telefon 2321 5463  / eri@niras.dk /  www.niras.dk 

Langs Holger Danskes Vej på Frederiksberg bygges en række kassetter ned i jorden omkring vej-træer, som kan opmagasinere regnvand (foto. Niras). Frederiksberg Kommune vil sammen med to forskellige teams af eksterne leverandører udvikle, afprøve og implementere fremtidssikrede løsninger til håndtering af hverdagsregnvand og skybrud