05.09.17 14:23

Nye regler ... for flyvning med droner i Danmark

De nye regler betyder, at alle som ejer en drone over 250 gram skal registrere sig.

Man skal kun registrere sig én gang, selvom man ejer flere droner. Droneejeren skal sikre dækkende ansvarsforsikring for droner over 250 gram. Registrering som droneejer foretages her via selvbetjeningsløsning.  

Registrering af droner til professionelle formål og flyvning i bymæssigt område kan kun foretages af virksomheder læs mere 

No-drone zoner

I en række områder i Danmark er droneflyvning ikke tilladt. Hvilke områder fremgår af bekendtgørelse om droneflyvning, men områderne kan ses på dette opdaterede kort. Hentning af det opdaterede kort tager nogle minutter.

Bemærk at flyvning i bymæssigt område kun er tilladt med et professionelt formål.

De vigtigste regler er samlet i denne lille folder "Illustrerede regler for flyvning med droner udenfor bymæssigt område."

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Foto: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen