18.03.15 15:00

NYHED - 25 mm NOVOPAN KLIMAGULV

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S har nu også udviklet en NOVOPAN KLIMAGULV/25 mm spånplade, så det fremover også er muligt at anvende 20 mm varmeslager, der hidtil har været forbeholdt for nedstøbning i beton.

En af fordelene ved NOVOPAN KLIMAGULV/25 mm spånplade og 20 mm varmeslanger er at vvs-installatøren bl.a. kan benytte samme fittings og rør over hele huset, og at der ikke skal justeres særskilt kredsene imellem.


NOVOPAN KLIMAGULV er et moderne og hurtigregulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og holder en ensartet og energibesparende gulvvarme til glæde for boligejerne. Helt i tråd med de skærpede, lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.


"Gulvarme i trægulvskonstruktioner -  til nybyggeri og renoveringer -  basseret på den kendte NOVOPAN KLIMAGULV/22 mm gulvspånpladeløsning, har de senere år udviklet sig til en stor succes grundet gulvets mange fordele, både brugsøkonomiske og ikke mindst velværen ved et hurtigt regulerende varmesystem,"
fortæller salgschef Claus Bernd Høgdal, NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Supplement til nedstøbte løsninger

Som supplement til denne velkendte løsning har NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S nu også udviklet en 25 mm gulvspånplade, så det fremover også er muligt at anvende 20 mm varmeslanger. Det har hidtil har primært været forbeholdt varmesystemer nedstøbning i beton. Imidlertid har beton stor termisk inerti på grund af stor masse, som er op til 12 timer om at nå en ønsket temperaturændring. Det betyder at det er vanskelig at regulere temperaturen i rummet og dermed udnytte varmen fra for eksempel solindfald. Det kan føre til overopvarmning og tungt indeklima i rummene og resultere i et væsentligt energispild. Samtidig umuliggør betondækket varmebesparelser ved natsænkning af rumtemperaturen. Med NOVOPAN KLIMAGULV kan den ønskede temperaturændring opnås indenfor 2 timer.


"En NOVOPAN KLIMAGULV spånpladeløsningen i 25 mm med 20 mm slangerne er blevet efterspurgt, som et supplement til nedstøbte løsninger i fx 1½ etages huse, hvor der i mange tilfælde vælges stengulve med gulvvarme i stuetagen, og et trægulv på første sal." tilføjer Claus Bernd Høgdal.Yderligere fordele ved 25 mm NOVOPAN KLIMAGULV er:

 • 3,1 Varmefordelingsplade pr. m².
 • 3,6 m varmeslange pr.m².
 • Varmezone størrelse på ca. 30 m².
 • Færre lønkroner til montage af varmeanlægget. 


NOVOPANS KLIMAGULVTYPER ER FREMTIDENS LØSNING
De lovpligtige energikrav vil løbende blive strammet over de kommende år, derfor vil det være en fordel for byggeriet, at tage de ”lette”, hurtigt reagerende og energibesparende gulvvarmeløsninger i brug.

De fælles fordele ved NOVOPAN´s  Klimagulvløsninger er:

 • Hurtig temperatur ændring.
 •  Specielt velegnet til lavenergisystemer som jordvarmeanlæg  og varmepumper med lav fremløbstemperatur.
 • Særlig egnet til natsænkning.
 • Lettere vedligehold, da slangerne er lettere tilgængelige end i betonløsninger.
 • Kan udføres ved renoveringer, blandt andet pga. af lav indbygnings højde og vægt.
 • Sikkerhed mod byggeskader fordi varmesystemet udføres sidst i byggeprocessen.
 • Godkendt i henhold til MK-godkendelse MK5.33/1816 (25 mm) og MK-Godkendelse MK5.33/1804 – 22 mm.

 

Yderligere oplysninger:

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S
Salgsafdelingen 89 74 74 00
Mail: novopan@novopan.dk
Hjemmeside: www.novopan.dk

Se også firmet optagelse i HFB.dk

 

 

Som supplement til denne velkendte løsning har NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S nu udviklet nu også udviklet en 25 mm gulvspånplade, så det nu er muligt at anvende 20 mm varmeslanger.

NOVOPAN KLIMAGULV er et hurtigregulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og holder en ensartet og energibesparende gulvvarme.

Gulvvarmesystemet lever op til de skærpede, lovpligtige 2020-energikrav.

Salgschef Claus Bernd Høgdal, NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.