05.10.16 09:51

Nyt revolutionrende vandingssystem

En plantevæg skaber en fantastisk atmosfære. BGreen-it Living Wall systemet fra Byggros er et simpelt og driftssikkert modulsystem med indbygget vandreservoir.

BGreen-it Living Wall gør det muligt at benytte regnvandet fra tagrenden til vanding af den grønne væg. Vandet vil herefter fordele sig i modulerne og fylde vandreservoiret op. Planterne og jorden vil derfor altid være akkurat lige så våde som i terræn og dermed følge naturens naturlige cyklus.

Danskproducerede sedumbakker 

BGreen-it er et danskproduceret og designet bakkesystem som enkelt og hurtigt kan etableres spektakulære, bæredygtige og miljørigtige grønne vægge. Bakkerne er produceret af regenereret HIPS plast, som er meget modstandsdygtigt over for varme- og kuldepåvirkninger.

 

Nyt revolutionrende vandingssystem

Det helt specielle med vandingssystemet er, at vandfordelingen i selve vægmodulerne udelukkende fungerer via gravitation. Når vandreservoiret i en af de øverste kasserer er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden. Det er således også muligt, at tilslutte tagnedløbet direkte på øverste række. Og så har vi ca. 40 ltr. vandmagasin pr. m².

Planterne og jorden vil således altid være akkurat lige så våde som hvis de voksede i terræn, og derfor følge naturens naturlige cyklus. Derved opstår der ikke barrodsfrost, og planterne klarer sig fint over vinteren.

Den grønne væg er en del af et klimaprojekt som Gladsaxe kommune har lavet til Børneinstitutionen Nøddehegnet, som også indebærer et grønt tag og et regnvandsbed. Den grønne væg er udviklet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Byggros, så den udnytter regnvandet bedst muligt. Torben Hoffmann fra Byggros forklarer:

”Vi har gravet to store tanke ned på 7,5 kubikmeter og 10 kubikmeter, som opsamler regnvand fra det godt 700 kvadratmeter store eksisterende tag. Når den mindste tank er fuld, bliver den store fyldt op. En lille pumpe i den mindste tank sørger for at pumpe regnvandet op på den grønne væg. Den grønne væg er på 30 kvadratmeter og bygget op af vægkasser. Vi har konstrueret systemet således, at vandet bliver pumpet op i den øverste blomsterkasse. Herfra løber vandet så fra kasse til kasse. I den nederste kasse er der så en vandmåler, som måler vandet og sørger for at give besked til systemet, når der er brug for mere vand.”

Det grønne tag bliver vandet fra den store tank, så det både optager det regnvand, som falder på tagfladen og det overskydende vand. Taget er beplantet med sedumplanter, der skifter karakter i løbet af året i takt med årstiden.

Regnvandsbedet er på 63 kubikmeter og dimensioneret til at klare selv meget heftige skybryd, som statistisk set kun forekommer hvert femte år. 


Kilde: www.gronteknik.dk og Byggros.

 


Nærmere oplysninger, kontakt:

Byggros A/S
Tlf. 59 48 90 00
mail: Info@byggros.com 
web: www.byggros.com

 

Se også firmaet optagelse på HFB.dk

Den grønne væg er en del af et klimaprojekt som Gladsaxe kommune har lavet til Børneinstitutionen Nøddehegnet, som også indebærer et grønt tag og et regnvandsbed. Foto: Byggros.

Regnvandsbedet er på 63 kubikmeter og dimensioneret til at klare selv meget heftige skybryd, som statistisk set kun forekommer hvert femte år.