03.08.17 14:52

Okalux rudefacade isolerer 10 gange bedre og fylder mindre

Den danske tegnestue Mikkelsen Arkitekter pryder forsiden af den tyske rudeproducent Okalux nye website. Æren tilfalder Mikkelsen Arkitekter, fordi tegnestuen står bag den aktuelle overbygning på August Krogh Instituttet på Københavns Universitet. Projektet, der nu udgør den nye topetage på en bygning fra slutningen af 1920'erne, hvor Institut for Idræt og Ernæring har til huse, er udført af ruder med U-værdier så lave som 0,15 W/m²-K.

Okalux er en af foregangsvirksomhederne indenfor udvikling af eksperimenterende ruder med nye egenskaber. De nye glas isolerer 10 gange bedre end en tilsvarende facade med mineraluld og traditionelle ruder. Mens Den aktuelle Okalux rudefacade er 76 mm, vil en traditionel glasfacade være 500-600 mm!

Institut for Idræt på Københavns Universitet er udvidet med en ny overbygning på den eksisterende gymnastikbygning. Den nye overbygning på 400m² indeholder lokaler med kontor, laboratorier og undersøgelseslokaler som understøtter synergien mellem forskere, ansatte, studerende og idrætsudøverne på Institut for Idræt.

Den eksisterende bygning blev opført i 1923, som et klassisk muret og pudset anlæg med tre fløje. Stilen er tidlig nyklassicisme, og senere, i 1930’erne, blev en svømmehal i tidlig nordisk funktionalistisk stil bygget. I 1996 fik den sydlige sidefløj en dansesal som overbygning. Dette har medført at bygningskomplekset i dag fremstår sammensat.

Den ældre del af bygningen fremstår som en klassisk muret facade med huller, mens glaskonstruktionen i den nye overbygning på den nordlige sidefløj tilfører bygningen et mere udadvendt, tidssvarende, let og åbent udtryk.

Designkonceptet, der er baseret på ny high performance facadeteknologi, er udviklet af Mikkelsen Arkitekter i samarbejde med Dow Corning og det tyske firma OKALUX. Der er anvendt tynde højisolerende materialer, som fastholder facadens ydeevne. Facadekonceptet giver mulighed for at arbejde med placering af dagslysindtag, udkig og lukkede felter på nye fleksible måder.

Overbygningens glaskonstruktion muliggør en maksimal udnyttelse af m² arealet og giver brugerne et godt udsyn samt dagslys. I glaskonstruktionen er der arbejdet med højisolerende glaselementer, der skærmer for lys hvor dette er ønskværdigt. Arbejdspladserne bliver orienteret mod nord, øst og vest, hvor facaden er mere transparent og åben for at sikre de optimale lys- og temperaturforhold. De rum, hvor behovet for dagslys er mindst, orienteres mod syd med en meget isolerende og lukket facade. Facaden er udført i store 3 lags glastermoruder, der måler 1,5 x 4,2 m. De indbyggede vakuumpaneler er udviklet af Dow Corning, og plastrørsteknologien er udviklet af OKALUX.

Nærmere information, kontakt: 

MIKKELSEN ARKITEKTER AS
Telefon: +45 723 02 050
e-mail: info@mikkelsengroup.dk
web: www.mikkelsengroup.dk

 

 

 

Foto. Søren Aagaard