01.09.16 12:56

Optræk til radonfyldt efterår for landets murere

Regeringens nationale handlingsplan for radonsikring igangsættes i andet halvår af 2016, ligesom Realdanias landsdækkende radonkampagne fortsætter hen over efteråret. Dermed er der udsigt til øget opmærksomhed om den kræftfremkaldende gasart. Det vækker glæde hos murernetværksordningen FlisePartneren, der afholder kurser i radonsikring for landets murerfirmaer fra september.

Ifølge Trafik- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) igangsætter regeringen allerede i år udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for radonsikring. Planen skal efter krav fra EU ligge klar inden februar 2018. Det fremgår af et svar fra ministeren til MF Lisbeth Bech-Poulsen (SF) d. 1. juli 2016.

Samtidig fortsætter den landsdækkende oplysningskampagne om radon, som Realdania står bag, hen over efteråret. Kampagnens formål er at øge danskernes viden om den kræftfremkaldende gasart. Derudover skal den hjælpe boligejere til at få målt radon i hjemmet og ved for høje radonniveauer hjælpe dem til at få gjort noget ved det.

 

Hvert femte enfamilieshus kan have radonproblemer

"Det er glædeligt, at der er kommet opmærksomhed om radon i offentligheden. Ifølge Realdania-kampagnen kan radon være medvirkende årsag til op mod 9 pct. af alle lungekræfttilfælde i Danmark. Derudover vurderes det, at 20 pct. af alle enfamilieshuse herhjemme har for meget radon i indeklimaet. Problemet er med andre ord alvorligt og omfattende."

Det fortæller teknisk chef Carsten Rasmussen fra producenten Ardex, der bl.a. fremstiller gulv- og vægmaterialer til radonsikring. Han fortsætter:


"Risikoen for, at der er for høje radonniveauer inden døre, afhænger af jordbundsforholdene i den del af landet, hvor huset er opført. Den er størst på bl.a. Sjælland, Fyn samt i det østlige Jylland, mens den er meget lav på den jyske vestkyst. Det spiller også en rolle, om huset er opført med radonsikrende tiltag, der i dag er et krav i nybyggede huse. Uanset hvad anbefaler vi, at boligejere får målt radonniveauerne, så de har sikkerhed for, om de er for høje eller ej,"
understreger han.

 

Stigende efterspørgsel på radonsikring

Ardex står også bag murernetværksordningen FlisePartneren, der har netop radonsikring på programmet med kurser i både København (3. november) og Hedensted (14. september).

Formålet er at opkvalificere murerfirmaer til at udføre radonsikring med Ardex' løsninger, der er testet på Statens Prövningsinstitut i Sverige. Beregninger viser, at løsningerne ved korrekt udførelse kan reducere radonkoncentrationen til langt under lovkravet på 100 Bq pr. kubikmeter.

"Der er stigende efterspørgsel på firmaer, der kan tackle radonproblemet professionelt og effektivt.  Vi bliver jævnligt kontaktet af bekymrede boligejere, der ønsker at få gjort noget ved deres høje radonniveauer. Derfor satser vi i efteråret på at efteruddanne endnu flere i radonsikring," slutter Carsten Rasmussen af.

 

Læs mere om radon på radon på:  
www.bolius.dk/radonfrithjem eller www.flisepartneren.dk


Nærmere information:
 
Ardex Skandinavia A/S
Telefon 44 88 50 50
Michael Fonnesbek, Marketing  
Telefon 44 88 50 62
E-mail: mf@ardex.dk
Hjemmeside: www.ardex.dk

 

Læs mere om firmaet på HFB.dk

Billederne er fra FlisePartnerens kursus i radonsikring