01.09.16 09:39

Peikko leverer 6,5 km deltabjælker til kontorbyggeri

Peikko Danmark ApS, det danske datterselskab af Peikko Group, har modtaget en stor ordre til et kontorbyggeri i København. Ordren omfatter 6,5 kilometer Deltabjælke-kompositbjælker. Levering påbegyndes i slutningen af august 2016 og vil fortsætte indtil april 2017.

OPP-projektet Kalvebod Brygge bliver et visuelt landemærke bestående af 41.000 m² kontorhus og et to-etagers parkeringshus på 20.000 m². Kontorhuset kommer til at bestå af fire bygninger, der forbindes til hinanden med tværgående glasbroer.

Kontorhuset skal huse Energistyrelsen, Banedanmark, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet. Bygningsstyrelsen er bygherre på det nye byggeri. Arkitema Architects A/S står for den arkitektoniske udformning og MOE A/S er ingeniørrådgiver på projektet. A. Enggard A/S er entreprenøren og byggeriet forventes at stå færdigt i 2018. 

Bygningen bliver udført i tegl og er karakteriseret ved et skarpt og robust udryk udadtil. Et udendørs grønt parkstrøg i midten, deler bebyggelsen i to primære dele, som stadig er forbundet af tværgående forbindelsesbroer. Broerne sikrer mulighed for flow, videndeling og sammenhæng mellem de fire styrelser som skal flytte ind.

Kalvebod Brygge er et lavenergiklasse 2020 byggeri.

"Med den lave bjælkehøjde er det muligt at skabe slanke dækkonstruktioner, hvilket er et vigtigt element i projektet, da frihøjden i projektets parkeringskælder således bliver så lav som muligt. De lange bjælkespænd, som muliggøres af Deltabjælken, skaber åbne arealer med fleksible indretningsmuligheder, der kan tilpasses slutbrugernes behov," siger Topi Paananen, CEO i Peikko Group Corporation.

Deltabjælken er Peikkos kompositbjælke, der giver mulighed for slanke dækkonstruktioner i etagebyggeri af enhver type. Den muliggør fleksible layouts i hele bygningens livscyklus og nem HVAC-installation. Med brug af Deltabjælken kan den samlede strukturs dybde reduceres, hvilket giver besparelser både i tidsforbrug og omkostninger samt opvarmnings- og nedkølingsomkostninger. Deltabjælken giver mulighed for forskellige former for udkragninger og arkitektonisk udfordrende facadeløsninger uden brug af støbning på stedet.

Kort om Peikko Group:

Peikko Group Corporation er en førende global leverandør af betonkonstruktioner og kompositkonstruktioner. Peikkos innovative løsninger gør kundernes byggeprocess hurtigere, nemmere og mere pålidelig. Peikko har kontorer for salg og teknisk support i 30 landet i Asien og Stillehavsområdet, Europa, Mellemøsten og Nordamerika og produktionsfaciliteter i ni lande. Peikko havde i 2015 en omsætning på EUR 155 mio. Peikko er en familieejet virksomhed, der beskæftiger over 800 fagfolk. Peikko blev grundlagt i 1965 og har hovedkontor i Lahti i Finland.

Yderligere informationer, kontakt:

Peikko Group CorporationTopi Paananen, CEO
Telefon +358 50 384 3001
E-mail: topi.paananen@peikko.com

Peikko Danmark ApS 
Jonas Høg, Administrerende Direktør
Telefon +45 5120 5658
E-mail: jonas.hog@peikko.com

Hjemmesider: www.peikko.dk / www.peikko.com

 

Se også firmaets optagelse på HFB.dk

 

 

 

Illustrationer: Arkitema Architects K/S