22.09.17 10:18

POP-UP Klimatilpasningsløsning

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum. Ved både at være vandreservoir, parkeringsanlæg og byrum løser projektet POP-UP tre udfordringer i et og samme greb. Ved skybrud fyldes vandreservoiret med regnvand og parkeringsanlægget popper op i bybilledet og fremhæver derved naturens kræfter.

Hvordan begrænser vi mængden af parkeringspladser på gader og pladser? Hvordan opsamler vi mest muligt regnvand i tilfælde af ekstreme skybrud? Hvordan får vi plads til flere byrum? Og hvordan financierer vi klimatilpasning? De fleste storbyer kæmper i øjeblikket med at finde svar på de spørgsmål. TREDJE NATUR kommer nu med ét samlet svar på dem alle. En klimatilpasningsløsning, som håndterer de tilsyneladende ikke-relaterede udfordringer i et og samme greb.

Klimaforandringer som drivkraft

I 2050 forventes Jordens befolkning at vokse til over 9 milliarder mennesker. Tilflytningen til byerne stiger, biltrafikken øges i gader og byrum, hvilket sætter bylivet under pres. Ønsket om grønnere og levedygtigere byer, presser biler og parkeringspladser til at optage færre m2 i de tætte byer. Samtidig nødsager klimaforandringer byer til at opbygge store vandreservoirer under veje og pladser for at til- bageholde de enorme mængder regnvand, der genereres af flere og kraftigere skybrud. Situationen kalder på en nytænkning af måden vi, i byerne, etablerer parkering, opbevaring af stormvand og nye byrum. Projektet er udviklet i samarbejde med ingeniørvirksomhederne COWI og RAMBØLL, som har bidraget til projektet med økonomiske og statiske beregninger. 

20170829POP-UP-GIF

 

3 udfordringer i 1 løsning 

I dag optager funktionerne parkering, vandreservoir og byrum, tre pladser uafhængigt af hinanden. I modsætning til at bruge midler og ressourcer på at etablere de tre individuelle funktioner, som efterspørges i byen, foreslår vi én samlet løsning der kan maksimere udnyttelse af m2 og brugsværdien samt minimere den totale anlægs- og driftsøkonomi. Frem for at anlægge dels et regnvandsreservoir, der vil stå tomt 99% af tiden, et monofunktionelt parkeringshus, der ofte er for dyrt at anlægge under terræn, og et levende og aktivt byrum, som skal kæmpe for kvadratmeterne i de tætte byer, foreslår vi POP-UP. En klimatisk, levende og innovativ parkeringsløsning, der opfylder alle tre behov.

Yderligere information, kontakt:

TREDJE NATUR
Telefon +45 4223 9915
@: info@tredjenatur.dk
W: tredjenatur.dk/kontakt

 

 

 

 

 

”Byerne er i en ekstrem situation, hvor der skal bruges milliarder på klimaafværgeløsninger og tilsvarende beløb på at håndtere byernes fortætning, navnlig konflikten mellem biler og byrum, så det er en selvfølgelig innovation at tænke løsningerne sammen. Det er alvorlig leg med de infrastrukturelle systemer, der giver reelt levedygtighed og helt nye typer oplevelser tilbage til byens brugere” – Flemming Rahn Thomsen, partner i TREDJE NATUR.

”Med POP-UP har vi et menneskeligt svar på menneskeskabte problemer, der ved at kombinere flere udfordringer i én samlet løsning viser verden, hvorledes klimatilpasning, mobilitet og byudvikling ikke behøver at være hinandens modsætninger i fremtidens levedygtige byer” – Ole Schrøder, partner i TREDJE NATUR