24.01.14 14:35

PSB armeringssystem fås nu i Danmark.

Kravene til armerede betonkonstruktioner er gennem flere år øget og det betyder i mange tilfælde, at det begynder at knibe med at få plads til armeringen på tegningerne. PSB Gennemloknings- og Forskydningsarmering er pålidelige løsninger, der forhindrer gennemlokningsbrud (PSB) og forskydningsbrud (PSB-S) i dæk ved at øge deres bæreevne.

Ydermere har armering det med at fylde mere i praksis end på tegningen. Dette bevirker, at den udførende ofte løber ind i længere og komplicerede arbejdsgange for at få bøjlearmeringen på plads.
Denne problematik kan undgås ved at benytte Peikkos PSB Forskydnings/ Gennemlokningsarmering, der skaber fordele for såvel rådgiver som entreprenør i form af øgede bæreevner og hurtigere fremdrift på pladsen.


"Hos Peikko Danmark har vi store forventninger til at løsningen kan finde anvendelse. Bl.a. i forbindelse med udførelsen af massive dækkonstruktioner til de kommende supersygehuse, hvor huldækkene ofte kommer til kort", udtaler Jonas Høg fra Peikko Danmark.

 

Peikko’s PSB gennemlokningssystem er blevet ETA godkendt fra april 2013. PSB Gennemloknings- og Forskydningsarmering er løsninger, der forhindrer gennemlokningsbrud (PSB) og forskydningsbrud (PSB-S) i dæk ved at øge deres bæreevne. De kan anvendes til en lang række forskellige dæksystemer og monteringsløsninger. Fås som standard -2- eller 3-ankrede elementer eller som almindelige elementer med op til 10 ankre, individuelt fremstillet og tilpasset konstruktionens statiske, regningsmæssige krav. Læs mere

 

ETA og CE mærket
Fuldskalaforsøg i 2012-13 af betondæk - forstærket med Peikkos PSB - på Institute of Technology (EFPL) i Lausanne, Schweiz, har dannet grundlag for en ETA.
Sideløbende har Peikko i samarbejde med Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) udført forskning, der påviser at fundamentsplader - forstærket med PSB - giver op til 10 % højere bæreevner end konkurrerende løsninger på markedet.
Bæreevnerne fra ETA’en er implementeret i programmet Peikko Designer, der kan hentes gratis i vores Download Center på peikko.dk. Her kan hurtigt laves en beregning af gennemlokningssystemet.

Peikko introducerede PSB systemet til in-situ og elementbyggeri tilbage i 2005. Løsningen har dog rødder der går mere end 40 år tilbage i tiden.
Systemet anvendes i gennemlokningssituationer primært i armerede betondæk, der er støbt på terræn eller direkte på søjler/vægge.
PSB kan desuden benyttes til optagelse af forskydning i vindmøllefundamenter, samt præfabrikerede elementer og især filigrandæk.

Med en ETA i hånden har det samtidig været muligt at CE-mærke Peikkos PSB i henhold til byggevareregulativet.


Om Peikko
Peikko er et af de førende firmaer indenfor levering af kompositbjælker, udvekslingsbjælker og indstøbningsdele til betonkonstruktioner. Peikko Group er repræsenteret med produktions- og salgsafdelinger i 30 lande fordelt over hele Europa samt Nordamerika, Mellemøsten og i Kina.

 

Nærmere oplysninger

Peikko Danmark
Tlf. 66 11 10 65
E-mail: jonas.hog@peikko.com
www.peikko.dk

 

Læs mere om firmaet optagelse på hfb.dk

Slanke dæk uden risiko for gennemlokning.

PSB Gennemloknings- og Forskydningsarmering er pålidelige løsninger, der forhindrer gennemlokningsbrud (PSB) og forskydningsbrud (PSB-S) i dæk ved at øge deres bæreevne.

PSB-F-varianten.

Peikkos Gennemlokningssystemer gør det nemt at montere armering i gulvdæk uden afstandsklodser.