28.05.18 15:32

PVC-genanvendelsen i Europa når nye højder

VinylPlus®, den europæiske PVC-industris frivillige forpligtelse til bæredygtig udvikling, genanvendte 639.648 tons PVC i 2017. Resultaterne for 2017 blev præsenteret ved det sjette VinylPlus Sustainability Forum i Madrid, Spanien, hvor industrien fortalte om sine seneste fremskridt inden for bæredygtighed.

Dette års forum, der blev afholdt 16. og 17. maj, havde temaet ‘Meeting Societal Needs’ og undersøgte, hvordan vinylindustrien og dens produkter kan bidrage til at imødekomme vidtrækkende udfordringer forbundet med levering af essentielle tjenester til en voksende verdensbefolkning på områder som sundhedspleje, boliger og infrastruktur.

Forummet tiltrak over 140 interessenter fra 30 lande, som repræsenterede Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, FN, forbrugerorganisationer, den akademiske verden, designere, arkitekter, genbruger og PVC-værdikæden.

Med plastik i rampelyset fokuserede inspirerende præsentationer og paneldiskussioner om politiske rammer og drivkræfter, der vil lede virksomheder mod bæredygtige fremgangsmåder og tilpasse dem FN’s Verdensmål.

I sin velkomst til de delegerede sagde formanden for VinylPlus, Josef Ertl: “VinylPlus er noget særligt, fordi det er en vellykket frivillig forpligtelse fra hele PVC-værdikæden, herunder producenter af råvare, producenter af tilsætningsstoffer, plastforarbejdende virksomheder og genbrugssektoren. Alle arbejder sammen mod et bæredygtigt samfund med PVC. Med VinylPlus har den europæiske PVC-industri sat klare og ambitiøse mål, og vi er godt på vej til at nå dem.

VinylPlus betragtes som en rollemodel for de positive bidrag, PVC-industrien kan yde til den cirkulære økonomi gennem en fælles indsats. VinylPlus sigter mod bæredygtig brug af PVC gennem hele livscyklussen; det kræver handling med kvantificerbare mål og tidsfrister for at levere konkrete resultater.”

VinylPlus Progress Report 2018

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram. Læs om aktiviteterne i 2017. Læs mere

 

Yderligere information:

PVC Informationsrådet c/o Plastindustrien // e-mail pvc@pvc.dk // https://pvc.dk

Dette års forum, der blev afholdt 16. og 17. maj, havde temaet ‘Meeting Societal Needs’ og undersøgte, hvordan vinylindustrien og dens produkter kan bidrage til at imødekomme vidtrækkende udfordringer forbundet med levering af essentielle tjenester til en voksende verdensbefolkning på områder som sundhedspleje, boliger og infrastruktur.

VinylPlus Progress Report 2018