11.06.18 16:21

Rambøll vinder rammeaftale for Københavns Kommune

Københavns Kommunes ejendomme skal ombygges og vedligeholdes bedre. Rambølls arkitekter og ingeniører har fået en kontrakt på op mod 160 mio. kr. over de kommende fire år.

Københavns Kommune har valgt Rambøll som totalrådgiver på en udbudt rammeaftale, der dækker alle tekniske og æstetiske aspekter i forhold til den vigtige, løbende omsorg for kommunens bygninger. 

Aftalen er indgået med Københavns Ejendomme & Indkøb, som de øvrige af kommunens enheder har mulighed for også at benytte. Opgaverne omfatter blandt andet mindre ombygninger, indeklimaløsninger, energirenoveringer, løbende vedligeholdelse af bygningerne samt analyser og tilstandsvurderinger. 

”Vi glæder os til samarbejdet med Københavns Kommune. I tidens løb har vi løst mange opgaver for kommunen, senest renovering af Musiktorvet og bygninger i Kødbyen, hvor vi har gjort meget ud af at sammensætte de faglige teams, så de matcher opgaven og kommunens behov. Vi arbejder for, at der skal skabes mest mulig værdi for de penge, der bruges på renoveringen – og dermed se muligheder i eksisterede bygninger/bygningsdele fremfor ubetinget udskiftning”, siger Mari Brandl, afdelingsleder i Rambølls afdeling for renovering og bygningsfysik. 

I motivationen for valget fremhæver kommunen Rambølls stærke tværfaglige organisation, procedurerne for projektstyring og den tryghed, der ligger i høj leveringssikkerhed.

Yderligere information, kontakt:

Rambøll Danmark

Telefon: +45 5161 1000

Mail: ramboll@ramboll.dk

Musiktorvet på Amager. Foto: Rambøll