14.11.17 11:29

RENOVERING AF ALMENE BOLIGOMRÅDER

Hvordan går det, når man laver gennemgribende renovering af almene boliger? Hvilke tiltag virker bedst, og hvad skal man særligt passe på?

RENOVERING AF ALMENE BOLIGOMRÅDER EVALUERING AF FYSISKE INDSATSER GENNEMFØRT I PERIODEN 2014-2016 
Forskning i det byggede miljø, SBi 2017:11 Polyteknisk Boghandel og Forlag ApS, 2017, Sidetal 240. Forfattere Claus Bech-Danielsen, Mette Mechlenborg. Fagfællebedømmelse Charlotte Bundgaard.

Denne rapport evaluerer renoveringer, der er støttet af Landsbyggefonden og gennemført i perioden 2014-2016. Formålet med evalueringen er at indhente aktuelle erfaringer, der kan være med til at sikre et bedre beslutningsgrundlag for de kommende renoveringer. Erfaringsopsamlingen omhandler først og fremmest en kortlægning af fysiske indsatser og en vurdering af, hvordan de indvirker på boligområdernes arkitektur og boligkvalitet samt på det sociale liv i boligområderne. På den baggrund vurderes det også, hvordan renoveringerne spiller ind på boligområdernes omdømme og deres attraktivitet på boligmarkedet. Endelig fokuserer evalueringen på de konkrete byggeprojekter, og i den forbindelse er der særligt fokus på beboernes oplevelse af den indledende programmering og den efterfølgende byggeproces.

Claus Bech-Danielsen, professor i arkitektur, SBi, har haft det overordnede ansvar for udarbejdelsen af bogen, som er blevet til i samarbejde med boligforsker Mette Mechlenborg, SBi. Derudover har en række forskere med forskellige fagligheder bidraget til desk research, koordinering, gennemskrivning mv. De er Pernille Hedegaard Christensen, Anne Gro Stensgaard, Sighvatur Sveinn Davids og Anne Winther Beckman.

Statens Byggeforskningsinstitut vil særligt takke de boligafdelinger, beboerrepræsentanter, arkitekter, ingeniører og driftsfolk, som velvilligt har stillet op til interviews og bidraget med viden, erfaring og materiale.

Der skal desuden rettes en stor tak til Charlotte Bundgaard, arkitekt og forskningschef ved Arkitektskolen Aarhus, som har været fagfællebedømmer på bogmanuskriptet.

Download publikationen (gratis): SBI 2017:11

Kilde: SBi

RENOVERING AF ALMENE BOLIGOMRÅDER EVALUERING AF FYSISKE INDSATSER GENNEMFØRT I PERIODEN 2014-2016: Forskning i det byggede miljø, SBi 2017:11 Polyteknisk Boghandel og Forlag ApS, 2017, Sidetal 240. Forfattere Claus Bech-Danielsen, Mette Mechlenborg. Fagfællebedømmelse Charlotte Bundgaard.