14.09.18 14:56

Revideret beskrivelse for bygningsinstallationer

En række forhold, herunder ikrafttrædelse af en ny installationsbekendtgørelse samt krav om funktionsafprøvning af ventilations-, varme-, køle- og belysningsanlæg før færdigmelding, har medført at Molios beskrivelse for bygningsinstallationer er blevet revideret. Du kan læse om alle ændringerne her.

Molios beskrivelse for bygningsinstallationer (Bx.400) indeholder de fælles forskrifter for alle installationsarbejder.

En række forhold har medført at beskrivelsen er blevet revideret. Her er et udpluk af ændringerne, der er indarbejdet: 

  • Ikrafttrædelse af ny installationsbekendtgørelse
  • Revision af Bygningsreglementet har medført krav om funktionsafprøvning af ventilations-, varme-, køle- og belysningsanlæg før færdigmelding
  • Mere udstrakt brug af digital buskommunikation på tværs af installationsfagene
  • Der er tilføjet krav vedr. særlig kritiske komponenters minimumslevetid
  • Krav til målere er blevet detaljeret, og der er indført krav til ajourføring af målerhierarki
  • Krav til D&V-dokumentation er ændret, så punktet i de installationstekniske arbejdsbeskrivelser nu indeholder samtlige fagspecifikke krav.

Derudover er der udført en række øvrige faglige ændringer. Brugerne opfordres derfor til at sætte sig grundigt ind i den nye udgave.

Som sædvanligt er der udarbejdet ændringshistorikker. Hvis du er abonnent kan du finde ændringshistorikkerne for hver af beskrivelsens delelementer (anvisning, paradigmer, m.m.) under "Se detaljer og evt. tidligere udgaver" - klik her for at gå til beskrivelsen og ændringshistorikkerne.

Derudover er følgende strukturelle revisioner indarbejdet:

Der er tilrettet henvisninger til byggesagsbeskrivelsen, idet arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, nu ikke længere er en del af byggesagsbeskrivelsen, men en selvstændig beskrivelsesanvisning.

Desuden blev punkt 2.5 ’Sikkerhed og sundhed’ samt punkt 3.8 ’Arbejdsmiljø’ tilrettet i relation til B1.011, Beskrivelsesanvisning - arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed og begrebet ’byggeledelse’ blev erstattet med ’bygherrens tilsyn’, så der er overensstemmelse med AB 92.

Desuden blev punktet om autorisationsdokumentation og punktet om autorisation og uddannelse samlet til ét fælles punkt. Punkter vedr. CE-mærkning blev samlet til ét punkt.

Sammenhæng med de øvrige installationstekniske beskrivelser:

De øvrige installationstekniske beskrivelser er p.t. under revision og forventes udgivet inden for en periode på 6-12 uger.

Kilde: Molio

En række forhold, herunder ikrafttrædelse af en ny installationsbekendtgørelse samt krav om funktionsafprøvning af ventilations-, varme-, køle- og belysningsanlæg før færdigmelding, har medført at Molios beskrivelse for bygningsinstallationer er blevet revideret. Du kan læse om alle ændringerne her. Foto: Molio