21.09.17 10:31

Robotteknologi til byggesektoren

Samarbejde med Odico Formwork Robotics om udvikling af en ny, let tilgængelig software platform. Dette er en del af Arkitektskole Aarhus strategiske fokus på digital design og fabrikation, som skal give mulighed for at skal realisere innovative idéer i beton.

Arkitektskolen Aarhus har indgået en aftale med Odico Formwork Robotics ApS - et firma der udvikler robotteknologi til den internationale byggesektor. Formålet med dette samarbejde er at udvikle en ny og let tilgængelig softwareplatform for arkitekter. Dette er en del af Arkitektskole Aarhuss strategiske fokus på digital design og fabrikation. I de seneste år har skolen investeret tungt i værksteder for den digitale produktion af arkitektur. 

Nye former for undervisning

"Formålet med aftalen er at udnytte synergieffekten af ​​samarbejde mellem en videninstitution og en virksomhed. Vi forventer, at samarbejdet skaber en gensidig fordelagtig udveksling af ideer og viden, både hvad angår udvikling af nye former for undervisning og robotterteknologi eksperimentelt, hvilket kan bidrage til at skabe arkitektur af høj kvalitet", siger rektor Torben Nielsen, Arkitektskolen Aarhus.

En bred vifte af brugere

Odico udviklingschef, arkitekt Asbjørn Søndergaard, ser frem til at samarbejde med skolen:

"Vi vil gøre det nemt at bruge avanceret robotteknologi til at gøre det til et værktøj, der er tilgængeligt for en bred vifte af brugere. Aftalen med Arkitektskolen Aarhus giver os mulighed for at teste softwareplatformen i undervisningen. Vi vil også kunne identificere begrænsningerne og udfordringerne i funktionaliteten af ​​platformen for at skabe arkitektur."

Udvidet funktionalitet og samarbejde

Tanken er at udvide platformens funktionalitet til ikke kun at omfatte robotproduktion, men også CNC-fræsemaskiner, vandstråleknusere osv. Projektet har derfor potentialet til at forenkle den måde, hvorpå vi bruger en stor del af Aarhus Skoles produktionsmaskiner af arkitektur.

Arkitektskolen Aarhus og Odico ApS forventer begge enighed om at samarbejde for at resultere i ideer og initiativer til videre samarbejde. Vi forventer også flere partnere at deltage i samarbejdet.

Interagere med erhvervet

"I det store og hele fokuserer vi på at interagere tættere med erhvervet, da vi tror det hjælper med at forberede vores studerende på arbejdsmarkedet. Som en institution giver denne interaktion os en klar følelse af, hvad der sker uden for skolen. Det giver også relevant input til undervisning og hjælper med at opbygge et netværk, vores elever kan drage fordel af. I al beskedenhed mener vi også, at vi som skole har meget at tilbyde erhvervet", konkluderer rektor Torben Nielsen.

Kilde: Arkitektskolen Aarhus

Tanken er at udvide platformens funktionalitet til ikke kun at omfatte robotproduktion, men også CNC-fræsemaskiner, vandstråleknusere osv. Projektet har derfor potentialet til at forenkle den måde, hvorpå vi bruger en stor del af Aarhus Skoles produktionsmaskiner af arkitektur. Foto: Odico

Arkitektskolen Aarhus har fokus på ny teknologi, hvilket bliver cementeret med nyt samarbejde. Pressefoto.