12.04.18 11:32

Rørcenteranvisning 024 - Beredskab

Rørcenter-anvisning 024. Sider: 53. Rørcentret, Teknologisk Institut, 2018. Kr. 200,00 (ekskl. moms)

Formålet med denne anvisning er at hjælpe kommuner, forsyningsselskaber og de kommunale redningsberedskaber med inspiration og værktøjer til at styrke samarbejdet i forhold til hensigtsmæssig håndtering af en beredskabssituation relateret til oversvømmelser.

Både forsyningsselskaber og redningsberedskaber er inden for de seneste år blevet udskilt fra kommuner i selvstændige enheder, hvilket medfører, at dialog og samarbejde i forhold til den fremtidige indsats på området er endnu mere nødvendig.
Derfor er hovedmålgruppen for denne anvisning kommuner, forsyningsselskaber og redningsberedskaber, som arbejder med beredskab i forhold til oversvømmelser.
Anvisningen kan dog også benyttes af andre, som arbejder med beredskabsplanlægning fx virksomheder eller borgere, som har en udsat beliggenhed i forhold til skybrud, stormflod eller vandløb.

Anvisningen er udarbejdet af Rørcentret, Teknologisk Institut, og finansieret af Region Hovedstaden, Forsikring og Pension og Innovationsnetværket for klimatilpasning, Vand i Byer.

Køb bogen hos Molio Bøger