17.03.17 09:09

Svensk bæredygtighedsprofil sætter spot på indeklimaet

Interiørbranchen bør udvikles mod en 100 procent cirkulær sektor. Men først og fremmest bør den være bæredygtig. Det er budskabet fra LINK arkitekturs svenske bæredygtighedschef Ivana Kildsgaard, når hun besøger Building Green i Aarhus den 30. marts.

Der findes en lang række kriterier for bæredygtigt byggeri. Men når det kommer til gulvtæppet du står på, køkkenet du laver mad i eller sofaen du sidder i, mangler de fælles kriterier. Det er paradoksalt, mener Ivana Kildsgaard, bæredygtighedschef for LINK arkitektur i Sverige. Kvaliteten af indeklimaet har nemlig en direkte betydning for vores sundhed og velvære. 

Som formand for det nystartede svenske bæredygtighedsnetværk 100-gruppen, vil hun bruge Building Green Aarhus senere på måneden til at sætte fokus på, hvordan vi fremmer cirkulære løsninger inden for indretning og interiør.  
"Cirkulær økonomi er et meget komplekst område, og der er mange udfordringer, når det kommer til at udvikle cirkulære løsninger til møbel- og interiørbranchen. For at muliggøre cirkularitet af møbler og indretningsprodukter skal vi grundlæggende have bedre kontrol med de kemikalier som anvendes. Derudover er det vigtigt, at der udvikles nye metoder til at designe og producere produkter, mens vi samtidig behøver nye forretningsmodeller for anvendelse af produkterne, som bidrager til at forlænge deres levetid. At anvende produkter lineært indebærer et enormt ressourceforbrug. Alt for meget ender på lossepladsen. Derfor skal der være meget mere fokus på genanvendelse og genbrug," siger Ivana Kildsgaard.

Nøglen er at forstå hinandens udfordringer

100-gruppen arbejder for at udvikle kriterier, arbejdsmetoder og forretningsmodeller til en cirkulær interiørbranche. Frøet til netværket blev sået, da indretningsarkitekter hos LINK efterspurgte metoder og værktøjer til bæredygtigt interiør. En vigtig del af arbejdet består i skabe opmærksomhed på området og forstå, hvilke udfordringer branchen står overfor.

"100-gruppen er en voksende non-profit organisation, der består af forskellige aktører fra interiørbranchen lige fra indretningsarkitekter over leverandører og producenter til genbrugsvirksomheder, grundejere, forskningsorganisationer og miljøbedømmelsessystemer. En meget vigtig del af arbejdet består i at udveksle idéer og erfaringer. Når vi forstår, hvilke udfordringer og potentialer, vi hver især har, kan vi bedre finde muligheder til at drive industrien frem mod en cirkulær økonomi. Det samme gælder for hele byggebranchen. Mit ønske er at alle aktører tager en mere aktiv rolle i forhold til at arbejde med cirkulære løsninger. Det er utrolig vigtigt at vi står sammen, og at udviklingen ikke sker på bekostning af arkitektur og funktionalitet," fortæller Ivana Kildsgaard, der glæder sig til at møde den samlede branche på Building Green.

Stærk nordisk bæredygtighedsprofil

I Norden er der generelt et stort fokus på bæredygtighed. Men selvom der er mange ligheder landene imellem, er vores fokus meget forskelligt. LINK arkitektur er netop fusioneret med Aarhus Arkitekterne, og Ivana Kildsgaard mener, at det vil styrke tegnestuens bæredygtige profil, at de nu arbejder på tværs af de skandinaviske lande. 
"Norden er generelt godt med i forhold til bæredygtighed, men vores fokus i arbejdet er langt fra ens, blandt andet fordi vores markeder efterspørger forskellige løsninger og lovgivningen adskiller sig fra land til land. Jeg ser frem til at samarbejde med mine danske kolleger. Vi kan lære meget af hinanden og samtidig styrke vores konkurrencedygtighed," slutter Ivana Kildsgaard.
Ivana Kildsgaards indlæg ”Sustainable Interiors, good for occupants and the environment” kan høres på Building Green i Aarhus 30. marts kl. 9.15.

Nærmere information, kontakt:
Building Green i Aarhus 
www.buildinggreen-aarhus.dk

Södra Brunnshög, Lund – ”Sharing is Caring”.Södra Brunnshög er en beboelsesejendom i Sydsverige, der tilbyder en ny type bolig, hvor deleøkonomi opmuntres og forenkles. Illustration: LINK arkitektur.

Kv Hangö, Stockholm er en moderne kontorbygning I midten en af Stockholms mest attraktive områder. Bygningens koncept bygger på en cirkulær tankegang, hvor blandt andet materialerne er valgt ud fra et langt livcyklusperspektiv og et stort fokus på genanvendelsesmuligheder.. Illustration: MIR.

Portræt af Ivana Kildsgaard.