11.10.17 19:40

Syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer

Kystnære byer over hele landet skal ruste sig til en fremtid med havvandsstigning og stormflod. Ny guide samler syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer og kommer med anbefalinger til helhedsorienteret klimatilpasning.

Havvandet stiger gradvist og over en lang årrække. Men allerede nu er der behov for, at kommuner langs kysten lægger en strategi for, hvordan man vil gøre byerne robuste til fremtidens klima. Skal man fortsætte med at udvikle nye byområder langs vandet? Bygge højvandsmure og diger? Eller skal man hellere trække fremtidige investeringer længere ind på land? Svaret er langt fra entydigt, og om det giver mest mening at flytte, beskytte eller tilpasse byområder, afhænger af de lokale muligheder og lokale udfordringer.       

Inspiration og anbefalinger til kommuner, der skal i gang

Guiden Klimatilpasning i kystnære byer præsenterer eksempler på syv inspirerende løsninger fra Danmark og udlandet og kommer med anbefalinger til kommuner, der skal i gang med en indsats. Løsningerne er hentet fra Lemvig, Korsør, Middelfart, Køge, Hamborg, Rotterdam og Vancouver og valgt med henblik på at vise spændvidden i tendenser og løsningstyper.

"Vi håber, at de her syv meget forskellige løsninger kan tjene til inspiration." Projektchef Mikkel Suell Henriques Realdania.

”Vi håber, at de her syv meget forskellige løsninger kan tjene til inspiration. I den ene ende af skalaen har vi eksempler på fysiske løsninger, som beskytter mod oversvømmelser, samtidig med at de tilfører byrummene nye rekreative kvaliteter og bevarer den unikke nærhed og forbindelse til vandet. I den anden og ende af skalaen har vi eksempler fra Vancouver og Rotterdam, der har udviklet redskaber til at planlægge og prioritere, hvor man kan få størst effekt for investeringerne i klimatilpasning,” forklarer projektchef Mikkel Suell Henriques. 

Hent rapporten: "Klimatilpasning i kystnære byer", august 2017, Realdania.

Denne rapport præsenterer forskellige metoder til at skabe bedre klimatilpasning i kystkommunerne. 

Kilde: Realdania

 

Rapport præsenterer forskellige metoder til at skabe bedre klimatilpasning i kystkommunerne.

Rapporten: "Klimatilpasning i kystnære byer", august 2017, Realdania.